Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Při absolvování pedagogiky v praxi mě velmi oslovil workshop, který vedla paní Vlasáková. Týkal se především prvků waldorfské pedagogiky a jejich využití při rozvoji dětí. Poskytla užitečné informace a praktické ukázky práce s dětmi. Do výkladu byla mimo jiné také zakomponována myšlenka o zdravé hře dětí. Tato myšlenka mi byla inspirací k zamyšlení a napsání této úvahy.
Dnešní doba poskytuje dětem nepřeberné množství různých podnětů. Firmy se předbíhají ve vymýšlení nových multifunkčních vymožeností. Široká nabídka, velká poptávka. Většina rodičů a prarodičů zahrnuje své děti věcmi, které nesmí postrádat dostatečnou krásu, barevnost, promyšlenost, atraktivnost, efekty, ale také často složitost.
Mnozí rodiče nabízí svým dětem větší množství hraček, než „je zdrávo“. Nabízí se otázka, zda rodiče dostatečně přemýšlejí nad dopady toho, když děti doslova „zavalí“ různými věcmi. Nejsou drahé hračky jen pouhou náhražkou dostatečně dlouhé pozornosti a lásky ze strany rodiče? Nemá množství věcí nahradit neustále chybějící čas rodiče? Neničí nakonec ony hračky jedinečný vztah mezi rodičem a dítětem?
Není vyloučeno, že se někteří rodiče ve všednodenním shonu stihnou občas ponořit do svých vzpomínek. Možná je dovedou k nápadu srovnat svoje dětství s dětstvím svého dítěte. A tu se objeví na první pohled patrné rozdíly. Pravděpodobně například zjistí, že tenkrát nebyla možnost pracovat s počítačem, nebyl příliš velký výběr hraček pro děti, byly jednoduché a levné, lidé byli více spjati s přírodou, dokázali si jí vážit a lépe ji využít pro svůj život. Domnívám se, že právě využití přírody a všech možných materiálů, které nabízí, je důležité zachovat i pro dnešní děti. I když to není zcela jednoduché, není to tedy záležitost dávno minulá, týkající se pouze dětství předchozích generací.
Mnozí odborníci (především pedagogové a dětští psychologové) mohou potvrdit, že je potřeba dětem nabízet a vštěpovat zdravou, kvalitní a podnětnou hru. Do toho by se tedy daly zahrnout i zdravotně nezávadné hračky – hračky z přírodních materiálů.
Výhodou těchto hraček je, že dokáží neuvěřitelným způsobem rozvíjet fantazii dítěte. Při hře dítě musí vyvinout jakési úsilí, aby si něco domyslelo či vymyslelo. Rozvíjí se tak také kreativní způsob myšlení, který je nepochybně důležitý pro život a vývoj dítěte. Pokud má dítě možnost vyrobit si (či dotvořit) hračku samo, je to pro něj neobyčejný zážitek. Nejenom že si procvičuje motoriku, fantazii a kreativitu, ale učí se vážit si věcí kolem sebe a mít k nim úctu. Ve svém postoji k hračce potom dítě může ukazovat i ostatním dětem, jak se chovat k věcem okolo nás. Může být dobrým příkladem pro ostatní.
Jestliže rodiče umožní a investují svůj čas do zdravé hry svého dítěte, odrazí se to na celém životě a na osobnosti jedince. Domnívám se, že takový člověk má dobře vyvinuté smyslové vnímání, je citlivý k přírodě i k druhým lidem, umí pečovat nejen o své tělo, ale i o svoji duši. Umí se radovat a vážit si maličkostí., dokáže být skromný.
Myslím, že široká nabídka různých hraček a všelijakých vymožeností je pro rozvoj dítěte spíše škodlivá. Hra dítěte není kvalitní, je pouze povrchní a brzy dítě přestane bavit. Jestliže se toto stane, je zapotřebí zakoupit další hračku, která by byla pokud možno zajímavější a zábavnější. Tento vyčerpávající koloběh se neustále opakuje…
Problém vnímám v tom, že moderní trh s hračkami doslova dusí jiné – alternativní možnosti na trhu. Dalo by se říci, že přírodní alternativy nejsou tak dobře viditelné. Možná jim chybí lepší propagace, ale také osvěta rodičů. Snad by rodiče mohli získat užitečné informace z různých volnočasových kroužků a od pedagogů v mateřských školách. Jistě existuje nabídka také na internetu či v různých publikacích.
. Myslím, že přírodní hračky mají své kouzlo i v dnešní konzumní době. Jen je potřeba nebát se je objevovat a citlivě k nim vést i svoje děti.