Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

seznam všech úvah

Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

Podle mého názoru je to velmi těžké téma, kterým by se měli zabývat opravdu zkušení lidé.
Z toho co jsem na workshopu vypozoroval, se přikláním k názoru, že je to složitý proces a ke každému člověku by se mělo přistupovat individuálně. Mám tím na mysli, že neexistuje žádná forma, která by byla vhodná pro všechny nebo pro větší skupinu lidí. Každá osobnost je jiná a to platí i pod vlivem drog. Přesto je asi pravda, že droga postupem času člověka změní, ovládne a ten pomalu zapadá do společnosti narkomanů a droga je z něj skoro až cítit.
Myslím, že navrhované práce typu vzít mladíky do přírody může mít svůj efekt, ale zkuste brát pravidelné kuřáky trávy do lesa. Podle toho co jsem zjistil, tráva a příroda jdou ruku v ruce, takže to co může být dobré pro narkomana, nemusí být dobré pro huliče, který by si v přírodě nejraději ubalil svou milovanou cigaretku.
Setkal jsem se s názorem, možná poněkud zastaralým a nemusí platit u mladistvých nýbrž u dlouhodobých poživatelů drog, že když se vzdáte fetování, vzdáváte se tím určitého způsobu života. Když skoncujete s drogou, vidíte všechno jinak, stejně jako člověk, který byl dlouho pryč, a pak vidíte něco, co se vám moc nemusí líbit.
Ve workshopu jsme si pokládali otázky, při kterých jsme se museli zamyslet sami nad sebou. To je někdy velmi těžké. Myslím, že pro narkomana může být zrcadlo, které vidí do hlouby duše velmi nepříjemným zážitkem. Pokud by takové zrcadlo existovalo byla by to zkouška, kterou by nejspíš málokdo prošel. Také na workshopu bylo řečeno, že si lidé sami sobě lžou, což by zrcadlo také snadno odhalilo.
Podle mě je spousta důvodů proč začít s drogami. Mluvili jsme o rodinném zázemí, nepochopení ostatními lidmi, nedostatek lásky, nuda a experimentování, nebo jenom snaha zapadnout mezi ostatní. Droga je velmi snadný prostředek k úniku od nepříjemné reality. Podle mého názoru je tu jeden důvod, který se domnívám, že zmíněn nebyl a to je dospívání. Myslím, že dospívání pro někoho nemusí být vůbec lehké a pomocí drog to překonává, nebo si to alespoň myslí.
Pro práci se závislým je potřeba, aby si svou závislost uvědomoval a opravdu se ji chtěl zbavit už napořád.
Workshop byl z mého pohledu zajímavý, člověk se zamýšlel nad drogou, světem a sebou samým. Jak pracovat s dětmi pod vlivem drog je pro mě přesto stále velmi složitou otázkou.