Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Desatero učitele – další z mnoha pravidel, pouček a odborných termínů, které nejsou
srozumitelné?
Ba ne! Workshop „DESATERO UČITELE“ je desaterem (jak jsem se sama osobně přesvědčila), které vás může navést na tu správnou cestu, aby jste pochopili jak začít a později dokázali pokračovat nejen s výukou svých žáků, ale také s jejich výchovou a pochopením jejich myšlení (což je pro pedagoga podle mého názoru, také velice důležitou funkcí pedagogického pracovníka,kterou spousta již vyučujících učitelů podceňuje a nevěnují ji tolik pozornosti,kolik je potřeba pro správný výběr metody výuky).Myslím ,že takového semináře by se měl zúčastnit každý budoucí pedagogický pracovník a ztrátou času by to každopádně nebylo ani pro již vystudované pedagogy.

Zamyslete se sami…. Co vám dá několikadenní teoretický výklad plný odborných názvů,dělení do skupin, podskupin a do dalších podskupin těch předchozích podskupin? Myslím, že vám to zase dá zpětně jen teoretické vědomosti, které když nastoupíte před (plus,mínus) dvacet žáků nedokážete použít, nebo tím jak jsou všechny ty informace fádní a právě díky své odbornosti nudné už je ani nebudete znát.
Sice byl tento „pouhý“ jeden den pro jakékoliv zvládnutí praktického vyučování nedostačující, ALE!!! Za to mi byl velkým přínosem a to hned v několika aspektech,tato jednodenní přednáška se spoustou česky „lidsky“ předaných informací s praktickým zaměřením na pedagogickou výchovu a vyučování s praktickými vsuvkami a dokonce i s krátkým divadelním představením, jak jednat v různě svízelných situacích s rodiči svých žáků atd., mi dala nezapomenutelnou zkušenost, kterou mám ještě po dvou měsících živě v paměti i se spoustou rad, jak se kdy zachovat.

Tento workshop mi také odpověděl na spoustu otázek,např. – být hodná paní učitelka a mírná v klasifikaci, nebo ta přísná, která většinou není oblíbená, ale ze strachu se této učitelce žák připraví lépe do hodiny! Já osobně bych si přála být tou hodnou paní učitelkou, kterou budou mít děti rády a nebudou se bát jejích vyučovacích hodin nebo dokonce si vymýšlet různé nemoci a když budou mít nějaký problém nebudou se bát za mnou přijít a svěřit se mi s ním, ale zároveň chci být i tou co dokáže naučit. Jak to tedy udělat?

Díky tomuto jednomu dni věnovanému workshopu „desatero učitele“ teď už vím, že mohu být hodná paní učitelka, mírná v klasifikaci a zároveň děti přimět k tomu, aby se do mých hodin řádně a rády připravovaly a pokud chcete být pedagogem s velkým „P“ a ne „jen“ s Mgr.,tak právě tady zjistíte kudy se na tu správnou cestičku vydat a pak už bude záležet jen na vás, jak v ní budete pokračovat, jestli s velkým „P“ nebo Mgr.?

Za absolvování tohoto semináře jsem opravdu ráda, jelikož mi byl velkým přínosem nejen do budoucího profesního života,ale také mi pomohl pochopit a vysvětlit spoustu věcí jako studentce boru zaměřené na učitelství pro první stupeň základní školy.

Na závěr jedna velká pravda: „Co slyším, to zapomenu.Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,tomu rozumím“- Konfucius.