Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Osobnostní rozvoj jedince z rodového pohledu celku

V sobotu jsem měla možnost zúčastnit se víkendové akce na Sluňákově. Moc jsem se na tento víkend těšila. Slyšela jsem, jak jsou víkendové akce zábavné a hlavně velmi přínosné. Kdo by taky neměl rád posezení s přáteli v hezkém prostředí se spoustou jídla a nových poznatků podávaných zábavnou formou. Když jsem přijela na místo konání, mé domněnky se vyplnili, kamarádi měli pravdu. Prostředí bylo tak pozitivní, že nás všechny hned dostalo do skvělé nálady. Už v tu chvíli jsem věděla, že tento den strávím velmi příjemně. Ale teď už k našim konstelacím.
Konstelace jsem zatím slyšívala je v souvislosti s hvězdnou konstelací a tak jsem byla udivena ze spojení rodinné konstelace. Nevěděla jsem, co si představit. Vlastně ani teď to nelze popsat pár slovy, tyto konstelace si musí každý prožít, aby opravdu uvěřil. Posadili jsme se všichni do kruhu a byli jsme plní očekávání. V našem kruhu byl i postarší velmi příjemný pán a právě ten byl naším lektorem, průvodcem a naším poznáním. Jako každý seminář začal i tento seznámením, co to vlastně konstelace jsou, avšak netrvalo dlouho a už jsme se ocitli jako dobrovolníci v různých konstelacích. Bylo neuvěřitelné, když jsme se rozdělili do dvojiček a požádali jsme toho druhého, aby nám hrál mámu. Je těžké o tom psát, jelikož tohle musí každý prožít, aby uvěřil, jak věta „budeš mi dělat mámu“ změní veškeré vaše pocity. Někdy to bylo tak moc emoční, že to mnohé z nás rozbrečelo nebo naopak rozesmálo. Zajímavostí bylo také probuzení našeho vnitřního zvířete, najednou jsme byli volní, skákající, plní života, někteří zuřivý. Uměli byste se i Vy takto uvolnit? Zkuste to.
Poté jsme si jako dobrovolníci mohli vyzkoušet rodinnou konstelaci. Bylo až děsivé, jak cizí lidé dokážou, aniž by vás znali, ztvárnit vaši rodinu. Jedna slečna mě poprosila, abych ji v konstelaci hrála. Přijala jsem, ale do teď mě ten pocit, jaký jsem měla, v její kůži, děsí, byl tak bezradný, nikdo v rodině o mě nejevil zájem, neměla jsem za kým jít a nevěděla jsem co s tím dělat. Díky panu lektorovi, který nás postavil do určitého postavení, byl najednou vidět hlavní problém této rodiny, od kterého se tyto všechny negativní pocity odvíjely. Díky větám, pohledům a směsici pocitům se situace mohla zmírnit a já mohla svou roli s klidným pocitem a pocitem potřebnosti v této rodině opustit. Sami se zkuste vžít do role toho druhého, představte si kamaráda, mírně znáte jeho situaci a zkuste se s ní zžít, nebo spíše ji změnit. Každý máme spoustu problémů a snažíme se je zakrývat, ale daří se nám to? Někdy je potřeba se otevřít a vyčistit.
„Víkendovka“ mi velmi rozšířil obzory, ukázala, že nikdy není pozdě na řešení některých věcí a hlavně díky ní jsem začala více zabývat alternativnější formou léčení, jako je kineziologie, reiky a tak dále. Tímto bych chtěla velmi poděkovat panu lektorovi, ale i Doře za tuto možnost.