Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ

Dne 22. 3. 2012 jsem navštívila workshop s názvem „Jak na nápravu poruch učení do 2. Stupně ZŠ“. Workshopem nás provázely dvě úžasné lektorky s mnohaletou praxí, a to konkrétně paní Mgr. Klaudia Eibenová a paní Mgr. Milena Vincenciová. Poznatky z toho workshopu byly pro mě velice přínosné, protože studuji právě obor český jazyk. Tento workshop mě už od samotného počátku velice zaujal. Nešlo pouze o strohé podání teoretických informací, ale naopak lektorky nám předávaly velmi cenné rady, které určitě budou užitečné pro naši budoucí pedagogickou praxi. Lektorky nám k tomu připravily skvělé názorné pomůcky, podle kterých jsme měli možnost daleko lépe pochopit pocity a podstatu poruch učení. V rámci workshopu to působilo také jako příjemné zpestření. Další takovou aktivitou, kterou jsme si mohli vyzkoušet, bylo napsání diktátu opačnou rukou, než kterou píšeme. Nikdy by mě nenapadlo, jak obtížný to může být úkol. Lektorky nám tímto chtěly přiblížit, co prožívají žáci s dysgrafií. Myslím si, že byl pro nás jako pro budoucí pedagogy tento workshop velice přínosný. Tyto poruchy jsou dnes ve škole velmi časté. Podle mě byl tento workshop zajímavý nejen pro mě, ale také pro ostatní účastníky. Každý ať už budoucí, či pracující učitel by měl být seznámen alespoň se základními typy poruch učení (dysgrafie, dyslexie, ..). Měl by být také seznámen s tím, jak má s takovými žáky pracovat a jak je má přivádět k úspěšnému studiu.A taky aby byl schopen vůbec takového žáka ve třídě odhalit.Ovšem na druhé straně je v tomto ohledu také důležitá jak komunikace s rodiči žáka, tak i se samotným žákem.A to se nám vše snažily lektorky vštípit do paměti.Byla bych velice vděčná, kdyby takto tematicky orientovaných workshopů bylo daleko víc. Určitě by se hodily i pro učitele, kteří už na školách vyučují. Určitě nejsou všichni učitelé s touto problematikou dostatečně seznámeni. Mám na mysli samozřejmě také učitele jiných vyučovacích předmětů než je český jazyk. Dříve se to ve školách neřešilo tak jako dnes, této problematice nebyla věnována tato pozornost jako dnes. Myslím si, že právě toto by se dnes mělo radikálně změnit. Na školách by měl působit také speciální pedagog, který by poruchy odhalil a mohl by tak mohl pomoci danému žákovi a jeho rodičům. Ale to je asi tak trochu nereálné, protože takových základních škol, kde působí speciální pedagog moc neznám. Na závěr bych řekla, že tento workshop patří mezi ty nejlepší, které jsem během dvou let navštívila a doufám, že to takových workshopů bude daleko více.