Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Úplně poprvé jsem se měla zúčastnit workshopu dne 22. 3. 2012. Šlo o Desatero učitele. Nevěděla jsem, co mohu čekat od Pedagogiky v praxi, natož co si představit pod pojmem Desatero učitele. Respektive něco jsem si představila, ale neměla jsem ucelenou představu ohledně toho, co se bude dít nebo co tam budu dělat. Věděla jsem ale, že je o tento workshop enormní zájem ze strany studentů. Nyní chápu proč.
Tento workshop mi dal hodně z mnoha různých hledisek. Např. pro začínajícího učitele je těžký první nástup před třídu, proto se mi líbilo, jak jsme mohli posoudit různé postoje učitelů v tomto veledůležitém momentu. Rozhodně si myslím, že je dobré vědět, jaký by měli mít učitelé vztah k žákům, jak je motivovat, jak s nimi mluvit, jak si prosazovat svou vůli, jak si nastolit autoritu mezi žáky, a toto všechno mi tento jeden jediný workshop dal, respektive jeho vynikající paní lektorky, Mgr. Klaudia Eibenová a Mgr. Milena Vincenciová. Na těchto zkušených damách bylo poznat, že ve škole se žáky již zažily mnohé, ačkoli na jejich zevnějšku to nebylo ani minimálně znát!!! Velmi se mi líbilo, jak se navzájem doplňovaly, co neřekla jedna, druhá okamžitě doplnila. Ačkoli na první pohled bylo jasné, že každá z dam má naprosto odlišný temperament, že jedna byla rázná jak činem, tak skutkem, druhá dokázala svou razanci prosadit s mírností. To se mi líbilo také z toho důvodu, že schopnost prosadit se může mít každý učitel, ať už je to velký razantní muž, nebo malá tichá žena. V této souvislosti jsem si právě vzpomněla na svou učitelku ze střední (musím podotknout, že moji nejoblíbenější), která neměřila snad ani 150 centimetrů a působila spíše jako šedá myška naprosto nevýrazně. Nutno podotknout, že takový pořádek v hodině, jako měla ona, neměl žádný jiný učitel. Velmi ji za to obdivuji dodnes.
Na tomto workshopu jsem se velmi pobavila např. u typů poznámek, s kterými jsme byli seznámeni. Líbila se mi scénka, při níž jsme si mohli vyzkoušet situaci, kdy se učitel musí vypořádat s nepříjemným faktem, že musí obeznámit rodiče o tom, co vyvádí jejich povedené dítko, působit při tom profesionálně a asertivně.
Myslím si, že v současnosti je podceňována pozice učitele ve společnosti, což mi, mimo jiné i po tomto workshopu, přijde nesprávné. Učitelé mají čím dál tím víc starostí se svými žáky, zvláště na základních školách. Učitel tedy nejen, že musí naučit, ale měl by i vychovávat, a to je v dnešní době úkol více než složitý.