Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Vedení žáků k samostatnému myšlení - co udělat, než vyjdou žákovské noviny, sbírky poezie, sborníky vlastní tvorby apod.

seznam všech úvah

Vedení žáků k samostatnému myšlení

Ačkoliv jsem od tohoto workshopu očekávala trošku něco jiného, odcházela jsem z něj s příjemným pocitem a vědomím, že jsem se dozvěděla něco nového a přínosného. Hned na začátku byla zmíněna komunikace a její vliv a význam na náš každodenní život. Nejenže je komunikace naší denní potřebou, ale je také důležitým faktorem pro naši úspěšnost, jak řekla lektorka workshopu. Swiss Replica Watches Naprosto s ní souhlasím, protože neumí-li člověk dobře komunikovat, jen těžko se dokáže v dnešní době prosadit a „prodat“ své nápady, myšlenky. Na druhou stranu také ona potřeba každodennosti je nabízející se, vždyť všichni známe bobříka mlčení např. z letních pobytových táborů. Ze svých zkušeností mohu říct, že ačkoliv děti vždycky řeknou: „to hravě zvládnu,“ opak je pravdou. Ve skutečnosti se jedná o úkol velmi těžký. Velmi na mě zapůsobilo, když paní lektorka mluvila o komunikaci nejen jako o mluvení na druhého člověka a líčení mu svých zážitků atd., ale zmínila také nepostradatelnou úlohu komunikace, a to naslouchání. Umět naslouchat je skutečné umění, ale pro zdravý vztah, ať už mezi rodiči a dětmi, partnery či přáteli, je nepostradatelné. Právě naslouchání ukazuje, že nás druhý člověk opravdu zajímá. Jak říká pan doktor Herman ve své knize Najděte si svého marťana: „Jsem tu pro tebe. Mluv. Zajímáš mě.“ S komunikací a nasloucháním souvisí další bod, o kterém paní lektorka mluvila. Vzory, idoly, osoby, ke kterým člověk vzhlíží – nejčastěji v období puberty. Proč by měl být idolem nějaký zpěvák nebo jiná mediálně známá osobnost? Budeme-li umět s dětmi, teenagery správně komunikovat a hlavně jim naslouchat a tím jim projevovat zájem o jejich osobu, pak i my učitelé, potažmo rodiče, ale také přátelé a kamarádi můžeme být pro někoho tímto idolem. Na otázku, jak teenagera přimět k činnosti, nepodala ani paní lektorka jasnou odpověď. Žádná univerzální odpověď totiž ani neexistuje. K tomu, aby žáci začali samostatně něco tvořit, samostatně myslet a utvářet si vlastní názory, přispějeme právě komunikací s vysokou dávkou naslouchání. Dále je také důležité znát zájmy dnešních dětí a mládeže, vědět, čemu se věnují, abychom jim tak mohli být ještě blíž. Samozřejmě ale nemůžeme zapomenout na přístup rovný s rovným, nějaké povyšování se nad dítě, pubescenta by mělo jen negativní vliv. V další části nám paní lektorka ukazovala, jak ona sama vydala již spoustu časopisů společně s dětmi, také almanachy s básničkami. Četla nám i některé ukázky, což bylo velmi poutavé. My jsme tak mohli vidět, jak může vypadat konečný produkt dětského a pubescentního samostatného myšlení. A musím říct, že jsem byla mile překvapena, co všechno sami zvládli vytvořit. A k jakému závěru jsem z celého workshopu došla? Myslím, že nejlepší je dětem vytvořit podmínky a prostředky pro jejich činnost a sama zůstat stát v pozadí jako jakýsi rádce a „směrovatel“.