Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Anglicky všemi smysly není nesmysl

V uplynulých měsících jsem docházela na různé workshopy, které se konaly pod záštitou MŠMT financované Evropským sociálním fondem, s názvem Pedagogika v praxi a umění učit: zvyšování atraktivity povolání učitele. Navštěvovala jsem je neboť tento projekt přispívá k vyšší připravenosti absolventů a uplatnitelnosti učitelů a v rámci těchto seminářů se dozvídáme nové metody, inovace kreativní poznatky, které později využiji v praxi.
Se záměrem získat nové poznatky a naučit se něco nového, co bych využila během praxe, jsem se zúčastnila i semináře „Anglicky všemi smysly není nesmysl.“ neboť studium angličtiny v současné době není jen o drcení slovíček a gramatiky z učebnic, jak jsme ji znali my, ale angličtinu se dítě může učit zábavnější formou.
Vzpomínám si na své začátky s angličtinou, kdy jsem navštěvovala ve třetí třídě kroužek angličtiny, výuka probíhala formou, napiš si slovíčka, nauč se je, já tě vyzkouším a zbytek hodiny jsme pracovali se cvičebnicemi. Angličtina nebývala tak záživnou, hodiny se spíše „přežívaly“ než „užívali“. Později jsem v sobě našla zálibu v jazycích, bohužel motivaci ke studiu anglického jazyka nám poskytl až učitel na gymnáziu, kde hodiny byly zábavné a mnoho jsem se naučili. Angličtinu studuji i na vysoké škole a doufám, že jednoho dne budu umět motivovat žáky a učit takovou formou, že je angličtina bude bavit.
Během studia angličtiny je třeba stimulovat nejen zájem o učení, ale hlavně lásku k jazyku. Dítě musí jazyk bavit, děti mladšího školního věku si často neuvědomí, že znalost cizího jazyka mu bude v budoucnu velmi prospěšná, hlavně pak znalost angličtiny, která se stala světovým jazykem a domluvíme se s ní téměř všude, proto je třeba využívat při výuce nejrůznějších her, písní, jazzchantů, říkanek apod. Při praxi se mi osvědčila konverzace s dětmi v anglickém jazyce, děti se po chvíli přestaly ostýchat a mluvili, neboť je třeba, aby se nebáli jazyk užívat. Také je třeba děti chválit i za malý úspěch, protože když si dítě vybuduje na základní škole odpor ke studiu jazyka, těžko se jej zbavuje.
Když Ing. Alena Vašku započala seminář písní, zjistila jsem, že v tomto semináři nebudu jen sedět a dělat si poznámky, ale že se budu „muset“ aktivně zapojit, zpočátku se mi nechtělo, ale jak jinak se naučit něco, co pak chci praktikovat se svými budoucími žáky, než si to vyzkoušet na sobě. Tento workshop jsem si opravdu užila. Lektorce tohoto workshopu vděčím za mnoho nových nápadů jak osvěžit výuku, které určitě využiji při mé budoucí praxi. Myslím, že tohoto semináře by se měli zúčastnit všichni budoucí učitelé angličtiny.