Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Desatero učitele – co nám na takovém workshopu mohou povídat? Že učitel nemá nadržovat oblíbeným žákům, ale všechny naprosto spravedlivě hodnotit? Nebo že má mít zaujetí pro své povolání? S takovými myšlenkami jsem se potýkala ještě chvíli před začátkem workshopu. V zápětí jsem se však za své myšlenky zastyděla, protože když vstoupily do místnosti obě vedoucí, pochopila jsem, že to nebude „obyčejná“ hodina psaní memorovaných příruček, ale konečně něco do praxe! Zastavily se u dveří a čekaly. Postupně se začaly zvedat řady lidí, a já se hned ve své hlavě ocitla na základní škole.. Takovou atmosféru ženy dokázaly vytvořit ještě dřív, než k nám promluvily. Autorita z nich vyzařovala jako by ji měly namalovanou. Jak je to možné, říkala jsem si. Dá se to nějak naučit nebo můžu jen doufat, že takový respekt se mi podaří vytvořit někdy v budoucnu taky? Určitě pod pojmem pedagogické mistroství leží roky zkušeností a dřiny, snahy něčeho kvalitního dosáhnout.
Nedělám si iluze o tom, že až vystuduji, budu všechno znát a všemu rozumět. Mohu se ale na své budoucí povolání lépe připravit, díky takovýmto seminářům, které by neměli být jen jako možný tzv. céčkový předmět, ale rozhodně by takový a jemu podobný seminář měl figurovat mezi hlavními předměty každého budoucího pedagoga. Posuďte sami, zda cítíte, stejně jako já, že tyto předměty ve školách chybí.
V rámci workshopu fungoval jeden student jako „názorná – tajná pomůcka“. Jeho chování mě šokovalo. Dokážete si představit, jak se někdo ve 20 letech mezi samými dospělými může chovat jako totální imbecil? Naštěstí dřív, než jsem se stihla přihlásit a zeptat se, zda tento student netrpí nějakou duševní nemocí, nám lektorky na studenta práskly, že s ním byly domluvené. To mě uklidnilo, ale jen do doby, než jsem si uvědomila, že takové dítě můžu mít ve třídě. Jak si pak ale poradit? Právě kvůli těmto otázkám byl celý workshop inscenací výuky na ZŠ, abychom věděli, jak správně zareagovat, že už jen pouhé „prosím“ není zdaleka tak pouhým slůvkem, jak se na první pohled zdá.
Posuďte sami, zda jste radši, když Vás o něco člověk požádá, nebo když musíte daný problém řešit, protože jste ho dostali rozkazem.. Vše, co uděláte dobrého i špatného, je jako bumerang – jak ho jednou hodíte, musíte čekat, že se Vám zase vrátí zpět. Proto si troufám tvrdit, že jak se jednou u žáků zapíšete, tak se k Vám budou také chovat. Najít tu správnou cestu může každému pedagogovi nějakou dobu trvat. Pro vztah učitel – žák a žák – žáci by však toto hledání nemělo zabrat příliš času, aby se nenarušila výchovně vzdělávací složka edukace. Proto bychom se měli řídit motem: Dělej, co dělat máš, a to přesně tak, jak nám to ukázaly samy lektorky na workshopu.