Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Přibližně před měsícem jsem navštívila workshop s názvem „Škola hrou a svět v obrazech“ se zaměřením na Waldorfskou pedagogiku. Byla to moje první zkušenost a tak jsem byla plná očekávání, co mi tento zajímavý projekt přinese.
Již při mém studiu na střední pedagogické škole jsem měla možnost seznámit se s těmito typy alternativních škol ale pouze teoreticky. Proto jsem ráda, že jsem se při studiu na pedagogické fakultě univerzity Palackého mohla s touto pedagogikou více sblížit a to jak cestou přednášek tak především náslechově pedagogickou praxí ve Waldorfské mateřské škole v Olomouci a také tímto workshopem. Díky paní magistře Libuši Vlasákové která tyto 3 zajímavé hodiny vedla, jsem mohla nahlédnout do vyučování Waldorfské školy. Dokázala mě zaujmout již při svém příchodu a milém uvítání. Líbilo se mi, jak nás dokázala vtáhnout do fantazijního světa dětí a nenásilnou formou začít učit dobrovolníky, kteří se proměnili ve skřítky, číselnou řadu do dvanácti. Jakožto pro budoucí učitelku v mateřské škole to pro mě bylo velmi inspirativní, stejně jako zajímavý typ na výuku souhlásek, kdy jsou děti při učení písmenek motivovány určitým příběhem a obrázkem, který má svoji pointu. Dětem se tak při psaní písmena vybavují a ony si je tak lépe pamatují. Líbil se mi také zajímavý nápad na procvičování abecedy, kdy děti napodobují jednotlivá písmenka abecedy svým tělem, vytleskávají, vydupávají a hravou formou aniž by o tom věděly se učí. Tyto zajímavé formy výuky patří jen k jedním z mála, kterým je dětem na Waldorfské škole zpestřována výuka a které jsme jakožto účastníci kurzu mohli poznat. Podle mě, je důležité u dětí rozvíjet fantazii, kreativitu, empatii, přirozenou snaživost, přátelskost a myslím si, že tohle všechno a ještě mnohem více, děti díky této škole získávají. Na druhou stranu si myslím, že ani děti ve státních (nebo jiných) školách nejsou o takové zajímavé a tvořivé aktivity ochuzeny. Spíše záleží na správném vedením učitele, jeho přístupu k dětem a na tom, jakou pestrostí dokáže dětem vyučující probíranou látku podat.
Cílem tohoto workshopu byly: „Praktické ukázky aplikace zásad ve waldorfské škole, hledání vlastních zdrojů tvořivosti při vyučování, jak v sobě a v dětech probudit umělce, který osloví cit, rozum i vůli.“ A podle mého názoru byly nadmíru splněny. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto workshopu a přiučit se novým a zajímavým kreativním nápadům, které jednou určitě ráda využiji. Do budoucna budu takovéto tvořivé workshopy vyhledávat a budu ráda, když mě opět mile překvapí a budou nad mé očekávání.