Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Společně nad formulářem žádosti o grant.

Dne 6. října 2011 jsem měla možnost zúčastnit se workshopu s názvem Společně nad formulářem žádosti o grant. Podle názvu jsem měla dojem, že se dozvím nové informace o tom, jak kvalitně vyplnit formulář, čeho se vyvarovat a co naopak je lepší napsat a taktéž, že se dozvím především něco z praxe člověka, který má s vyplňováním žádostí o projektu zkušenosti. To, co bylo na začátku pouze dojmem, se posléze změnilo i ve skutečné naplnění.
Přednášející o tomto tématu, měla teoretické informace dobře provázané s praktickými zkušenostmi a nebyl proto žádný problém a popřípadě zbytečné možné obavy se na nějaké další informace zeptat. Co velmi oceňuji bylo využití powerpointové prezentace, kdy jsme mohli názorně vidět jednotlivé body a kolonky, se kterými se lze při vyplňování formuláře setkat. Workshop o grantových formulářích byl více zaměřen na oblast kultury a oblast vzdělání byla trochu opozaděna, to ale podle mého mínění nebylo vůbec na škodu. Na tomto případě bylo alespoň více vidět, že granty a formuláře se dotýkají každé oblasti v Čechách a je potřeba získávat, co nejvíc poznatků, aby mohly být kvalitně formuláře napsány a nové nápady realizovány. Jednotlivé formuláře navíc mají dosti podobnou koncepci a je dobré dále vědět a seznámit se s možnými dalšími ,,záludnými“ kolonkami, které by nás mohly překvapit.
Postupem doby je čím dál těžší získávat finance na svou činnost, kterou bychom chtěli ideálně dělat a oblast grantů není rozhodně nijak zvlášť stabilní záležitostí. Na co získáme finance tento rok, není zárukou, že je získáme i pro léta příští. A mnoho na sebe navazujících věcí je tímto hlediskem ovlivněno. Je to tedy dobře či špatně? Jistě uznávám, že díky možnosti grantů se mohou získat finance na činnosti, které by se jinak realizovat nemohli, protože dávat peníze na vše zkrátka nejde. Ale na druhou stranu být v nejistotě jaká situace bude příští rok není úplně uspokojivá. Navíc je výběr projektu velmi limitován, jak je žádost o grant vyplněna. Takže i velmi kvalitní projekt není často vybrán pro nepříliš zdařilé vyplnění formuláře, třeba jen z nedostatku zkušeností.
Pro mě osobně byla i tato možnost dozvědět se něco o grantech a formulářích z oblasti kultury více přínosná. Vzhledem k tomu, že studuji mediální studia a taktéž se i zabývám touto oblastí, jsem se dozvěděla přínosné informace k mému zaměření. Potřeba grantů se prolíná jak mým studiem, tak i volnočasovými projekty a tak otázka grantů je čím dál více aktuálnější. Doufám, že díky tomuto a podobným workshopům bude šance na úspěšné vyplnění formulářů o grantech čím dál reálnější.