Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Pod pokličkou projektu – Jak napsat žádost o grant, vést administrativu a řídit pojekt

Napsání projektu není zase tak složité, avšak napsání kvalitního projektu, který by oslovil širokou laickou i odbornou veřejnost už vyžaduje určitou míru znalostí, dovedností a hlavně kreativity. Vzhledem k tomu, že mě toto téma zajímá a v poslední době jsou granty velmi významnou složkou při financování rozlišných projektů. Rozhodla jsem se využít nabídku předmětů na Univerzitě Palackého absolvováním jednoho z takových projektů a přihlásit se na některý z workshopů, který by mě v této oblasti více poučil.
6. 10. 2011 jsem se tedy zúčastnila worskhopu Pod pokličkou projektu – Jak napsat žádost o grant, vést administrativu a řídit pojekt. Především mě zaujala možnost, že přednáška nebude jenom o tom, jak žádost o grant napsat, ale dozvím se i další informace, které po napsání a ,,přiklepnutí“ financí následují.
Workshop mě velmi mile překvapil svou uvolněnou atmosférou. Na přednášející bylo znát, že se tomuto tématu věnuje a především, že má praktické zkušenosti s tvorbou a realizací projektů. Takže teoretické poučky střídaly praktické příklady a poslouchající si tak dokázal udělat lepší obrázek, jak zdárně na takový projekt jít a čeho se vyvarovat. Bylo vidět, že i když napsání a realizování projektu je velká práce, vytvoření smysluplného tématu nebo cíle v projektu není nemožné a může být obohacující jak pro osoby, kterým chceme toto téma nabídnout, tak i pro realizátory.
Projekt námi vymyšlený ale musí být, než je vůbec realizován, schválen. A to není vždy úplně lehké. Pokud není žádost o grant dobře napsána, i když je cíl projektu velmi kvalitní, nikdo takový projekt většinou nepodpoří a neschválí. Je tedy potřeba zkušeností a velkého úsilí. A pokud se na poprvé nepodaří projekt napsat tak, aby byl schválen, není to důvod mít strach zkusit napsat po určité době projekt nový. S více zkušenostmi může být naše žádost kvalitnější a může zaujmout další osoby.
Bohužel v poslední době je čím dál častěji realizace některých činností závislá na grantové politice, protože finance v mnoha subjektech nejsou dostatečné. Mnoho lidí je tak na schválení projektu závislých a to z mého hlediska není úplně správné, protože tato oblast schvalování projektů je celkem nestabilní a možnost pracovního uplatnění jen díky schválení projektu je dosti pomíjivá.
To pak klade na řešitele a pracovníky projektu velkou zodpovědnost a při dlouhodobých projektech i velkou snahu, aby byly projekty i nadále stejně kvalitní a byly dále zdárně schváleny, realizovány a byly inspirující pro další osoby.