Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Vedení žáků k samostatnému myšlení - co udělat, než vyjdou žákovské noviny, sbírky poezie, sborníky vlastní tvorby apod.

seznam všech úvah

Vedení žáků s samostatnému myšlení

Tento workshop a úvahu, kterou jsem si vybrala byla pro mě jasná volba, protože mě zaujala hned od začátku svým názvem. Myslím si, že workshop „ Vedení žáků k samostatnému myšlení“ splnil naše očekávání i očekávání paní Bělohlavové. Workshop byl o mediální výchově a hlavně o komunikaci, která je nezbytná pro každého člověka, který se chce plně socializovat do společnosti. Byla jsem nadšená z účasti na praktických ukázkách, které měla pro nás paní Mgr. Eva Bělohlavová připravené. Když jsem si po chvíli našla svou skupinu, se kterou jsme vytvořili imaginární tiskovou konferenci na téma „ bahenní zápasy“ opadly ze mě všechny zábrany, stydlivost a ponořila jsem se do toho, jako by to bylo skutečné. Začali jsme pracovat jako tým a veškeré zábrany z „velké neznáme“ zmizely. Naší skupinu tvořily dvě děvčata včetně mě a dva kluci. Všichni studenti z naší party měli odlišné obory, takže fantazii se meze nekladly. Když jsme měli hotovou přípravu na tuto „tiskovku“ paní Mgr. Bělohlavová nás vyzvala, abychom se přišli pochlubit z našimi výtvory dopředu před všechny studenty. A tak to šlo u všech skupin. Téma nás všechny tak vtáhlo, že každému vytvořilo na tváři úsměv, na papíře skvostný a plnohodnotný příběh a praktická ukázka, která proběhla všechny pobavila. V průběhu výkladu vzala paní Mgr. Bělohlavová diktafon a skoro každého se ptala na otázky z běžného života. Zdálo se to lehké na pohled, ale když se s diktafon přiblížila ke mně, srdce mi málem vyskočilo. Není tak jednoduché odpovídat, když víte, že Vám to nějaký přístroj nahrává. Dávala jsem si pozor, abych neudělala chybu a samozřejmě jsem se zasekla. Proto jsou různé přístroje, ať už je to diktafon, počítač či rádio v něčem opravdu důležité pro náš život. Dnešní mládež už od útlého dětství ví, co je počítač, videohry a bezdotykový telefon. Pojďme se ale podívat na tu druhou stránku této věci a to, že už si neuvědomují, že veškerá komunikace a slovní zásoba se tvoří jen a jen s komunikace a sečtělosti. V žádném případě se nebráním těmto vymoženostem dnešní doby, právě naopak chci poznávat další nové věci, které nám všem rozšíří obzor v dalším dorozumívání se a navazování nových přátelských vztahů. Chtěl bych připomenout velký význam a váhu, kterou tyto workshopy mají a proto by se jich měl zúčastnit ten, kdo si takové šance váží. Bohužel mě zklamalo, že mnoho studentů a zároveň dospělých lidí, v komunikaci a skupinové práci vyhořelo a po zadaní úkolu od paní Bělohlavé na téma, svolat tiskovou konferencí opustilo sál a dali tak najevo svou velkou bariéru mezi nimi a komunikací s vrstevníky. Také si neuvědomili, že tak poníží hlavně přednášejícího, který si vážil tu cestu do Olomouce vykládat o něčem, čeho si cení. Na závěr bych dodala asi to, že mi workshop „Vedení žáků k samostatnému myšlení“ dal víc něž dost. Uvědomění si své bezproblémové komunikace s lidmi, které jsem v životě neviděla a zároveň během chvíle s nimi vytvořit skvělý tým.