Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Anglicky všemi smysly není nesmysl

Anglicky všemi smysly – je to nesmysl? Dají se využít opravdu všechny smysly? A u které věkové kategorie dětí je toto výhodné a kdy přesně začít? Spousty otázek vyvstane, když máte přijít do třídy, ať už mateřských škol či základních. A někdy i dokonce i vyšších stupňů vzdělání v u nás v České Republice. Vždyť umět udělat výuku jazyků zábavnou by mělo být směrodatné pro každého učitele.
Zúčastnila jsem se nedávno jednoho semináře, kde jsme tuto problematiku řešili. A myslím, že tohoto kurzu či semináře, by se měli zúčastnit všichni, kdo chtějí pracovat s dětmi a naučit je něco nového a hlavně tak, aby je to bavilo a s chutí pracovali na stále nových věcech. Paní inženýrka Vašků nám ukázala, že angličtina se zapojením všech smyslů, i těch, kterých se učitelé raději vyhýbají. Jako třeba zpěv? I když učitel, zvláště na prvním stupni, musí při svých studiích na univerzitách projít předmětem hudební výchovy a na naší univerzitě dost tvrdým předmětem tohoto zaměření, raději se mu vyhýbají. S dětmi se dá ale vymyslet tolik věcí, které se dají využít, tolik didaktických pomůcek na základě hudební výchovy, čili zpěvu, hraní na jednoduché hudební nástroje či třeba i zapojení trochy dramatické výchovy. Paní inženýrka nám opravdu ukázala, jaké potěšení z toho učitel a hlavně děti mohou mít.
Ve vyučování se dají tedy zapojit všechny smysly! Zrak, který využíváme nejhojněji. Sluch, který se dělí o první a druhé místo zároveň se zrakem. Hmat je zase důležitým nástrojem hlavně pro cit psaní, ale ze začátku je také využitelný, i když děti neumí psát. Když jim třeba dáme jen pro začátek na vyzkoušení měkký míček a tvrdý kámen a mají rozlišovat u tvrdých a měkkých souhlásek (když tedy vynechám angličtinu a myslím tím například český jazyk). Čich je nakonec spojen i s chutí a dá se také využít. Děti mohou čichat ke květinám jen se zavřenýma očima a popisovat, jakou má květina vůni, jaký druh by tom mohl být a jakou barvu či další využití by mohla mít, atd.
Je tedy nejlepší využít všech smyslů a rozhodně to není nesmysl! A kdy tedy s takovou výukou začít? Samozřejmě nejlépe co nejdříve, v mateřských školách, když děti navštěvují anglické školky, hned od začátku jim zpříjemňovat výuku. Vždyť v takovém věku si chtějí ještě jen hrát! Ale hned od začátku je vše učit správně! A pokračovat co nejdéle to jde. I když ve starších ročnících se ze začátku budou děti smát, nakonec budou chodit do vaší výuky či kroužku velmi rády a s úsměvem.