Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

O čem snívá sv. Kateřina

Původně jsem měl v úmyslu psát úvahu na úplně jiné téma, ale po dvacátém šestém dubnu jsem nemohl jinak, než zamyslet se nad workshopem O čem snívá sv. Kateřina a o problematice práce muzejního pedagoga.
Na workshop jsem nešel s nijak velkým očekáváním, pravda, těšil jsem se na prostory arcidiecézního muzea, ale jinak? Lektor mi však otevřel oči a donutil mne, a myslím i všechny ostatní, se nad jeho prací zamyslet. Nemluvím o žádné teoretické přednášce na téma, co to je muzejní pedagogika, právě naopak. Po krátkém úvodu a uvedení do problematiky jsme se vrhli na praktické ukázky z připravených expozic a animací. Teď bych se mohl rozepsat na spoustu stránek nad jednotlivými tématy a nad jednotlivými zpracováními, o tom Vám milí čtenáři někdy rád povím, ale nechte mne raději se zamyslet nad povoláním muzejního pedagoga a na vztahu, který bych k tomu to povolání měl zaujmout.
Je toto povolání přínosné naší společnosti? I když jsem do této chvíle neměl ani ponětí o tom, že obor muzejní pedagogika existuje, tak po navštívení tohoto workshopu musím nahlas křičet ano! Ba dokonce musím volat potom, aby vznikla nějaká databáze muzeí, ve kterých taková to osoba působí. Požadovat, aby pedagogové základních, středních i mateřských škol, byli o možnostech lépe informováni. A nejen oni, ale celá široká veřejnost. Jak je možné, že za dvacet let mého života (a to více než polovinu tohoto času navštěvuji vzdělávací zařízení České republiky) jsem o muzejní pedagogice neslyšel a dozvěděl jsem se o ní vlastně náhodou? Jistě, že je tento obor přínosný, ale mohl by být o moc přínosnější, kdyby se o něm více vědělo.
Co pro mne, jako budoucího pedagoga, znamená to, že vím o existenci muzejních pedagogů? Jak toho mohu využít a bude to vůbec k užitku? Doufám, že mi bude dáno a že mí nadřízení umožní mi a mým svěřencům využívat služeb muzejních pedagogů. Jistě bych já sám dokázal po delší přípravě zpracovat podobné aktivity a naplánovat takovou prohlídku muzea, galerie či expozice sám, ale dokážete si jistě představit to obrovské množství času, které bych trávil přípravou a zároveň nemám ani zdaleka takové možnosti pracovat s exponáty, jelikož nejsem pracovníkem muzea. Zároveň musíme mít na paměti, že i když kvalitně připravené animace a projekty naplánované muzejním pedagogem nemusí zcela odpovídat našemu záměru. Bylo by tedy asi na místě před návštěvou takového programu dopředu se informovat, popřípadě pokusit se dopředu hlouběji spolupracovat s odpovědnou osobou. Myslím si, že by taková spolupráce byla prospěšná jak pro muzeum a jeho zaměstnance, stejně jako pro vás a vaše svěřence.
Tento workshop bych určitě zařadil mezi nejpovedenější workshopy, které jsem měl možnost navštívit a troufám si říci, že mi do mého budoucího života hodně přinesl. Určitě se v budoucnu nevyvaruju spolupráci s muzejními pedagogy stejně tak jako použiju mnohé z technik a animací v takovém muzeu či galerii, kde vlastního pověřeného zaměstnance stále nemají.