Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

seznam všech úvah

bodrum escort

Ve čtvrtek 12. dubna jsem se zúčastnila workshopu na téma „Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog“. Přestože se dané téma nijak zvlášť nedotýká mé budoucí profese, velmi mě zaujalo. Nikdo z nás totiž neví, co nás nebo naše blízké v životě může potkat.
Lektor pan Martin procházka byl bezesporu tím správným člověkem, který měl k dané problematice skutečně co říct. Kromě toho, že se zabývá prevencí a věnuje se například romské problematice, je podle mého názoru i velmi silnou osobností s mnoha osobními zkušenostmi. Hned na začátku nás do problematiky doslova vtáhl otázkou, kdo z nás má osobní zkušenosti s drogami. Celý workshop se pak vyvinul v otevřenou diskuzi nejen o problematice drog, ale především závislosti jako takové. Ta se totiž nemusí týkat jen typických drog – ať už měkkých nebo tvrdých. Závislí můžeme být prakticky na čemkoliv – internetu, mobilním telefonu nebo poslouchání mp3 přehrávače. Zvláštní prostor byl věnován závislosti na počítačových hrách, která je v dnešní době u mladých lidí poměrně běžná, ale není jí věnováno tolik pozornosti jako závislostem na klasických drogách.
Jaký mají vlastně závislí lidé profit z dané činnosti? Mnohdy je to nejsnadnější způsob jak uniknout z reality. Potřeba takového úniku pramení často z citového strádání. U dětí a teenagerů je problémem špatné rodinné zázemí, pocit nepochopení, nedostatku lásky a uznání. Důvodů ale může být mnohem víc. Někdy může stačit snaha zapadnout do party nebo touha poznat něco nového. Droga – ať už jí myslíme cokoliv, nám nabízí zážitky, o kterých by se nám mohlo v reálném životě jen zdát.
Každý z nás je na doživotí odsouzen být 365 dní v roce se sebou samotným. To může být někdy vyčerpávající a mnoho lidí si od sebe potřebuje občas odpočinout. Každý má na to jiný způsob. Problém nastává, když si danou činnost nejsme schopni bez větších problémů odepřít. V tom případě se již jedná o závislost a je zapotřebí situaci řešit. Důležité je si svou závislost uvědomit a umět s ní pracovat.
V průběhu workshopu jsme sami sobě pokládali spoustu otázek: Znám svůj strach? Co si nesu z dětství? Kdo vlastně jsem? Tyto otázky nás přiměly hlouběji se zamyslet nad sebou samotným. Také jsme ve skupinkách sestavovali program pro mladé lidi v rizikovém věku věku 14 až 18 let, který by měl zabránit vzniku a rozvíjení závislosti. Každá skupinka si připravila prezentaci svého programu a o vhodných činnostech jsme také společně diskutovali.
Workshop bych zhodnotila jako velmi přínosný pro zamyšlení nad vlastním životem a jeho hodnotami. Zároveň jsem se dozvěděla nové informace o problematice závislosti