Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Homosexualita – otevřené téma

seznam všech úvah

Homosexualita

Z nabízených workshopů mě nejvíce zaujal ten s názvem Homosexualita. Toto téma mě velice zajímá a ráda o něm hovořím, protože celá veřejnost by si měla uvědomit, že jejich odstrkování je špatné. Jsem ráda, že v dnešní době to homosexuálové nemají tak těžké jako v době, například před rokem 2000.
Workshop mě velice potěšil, protože jedním z hlavních témat bylo, zda by homosexuální páry měli vychovávat děti. Přiznejme si, že u lesbických párů to problém není. Matka si může v jakémkoliv věku uvědomit, že jí je lépe se ženou. Stává se to ženám, které několik let žijí ve spokojeném heterosexuálním svazku. Matky se ve většině případů, není to tak vždy, nechají rozvést a české soudy svěří dítě a nebo děti do péče matky, které žije se svojí novou partnerkou. Obě jsou spokojené, protože jejich úděl matek je naplněn. Jak se s tím vyrovnají děti? To je na nových matkách, ale sama ze své zkušenosti můžu uvést, že děti toto ve většině případů špatně nenesou. Je to díky osvětě, která v poslední době nastala. Homosexuálové už nejsou veřejnosti předkládání jako devianti.
V jiném případě jsou obě partnerky bezdětné. I v tomto případě není nějaký výraznější problém. Ženy si dítě nechají tzv. udělat od kamaráda, který se vzdá otcovství a ženy dítě spolu vychovávají, ale je tu problém, že obě nemohou být zapsány jako matky. Dítě má matku jen jednu. Tento problém může vyřešit registrované partnerství. Ale ani to, tento problém nevyřeší úplně. Zkrátka ženy mají více možností, jak se k dítěti dostat.
Muži nemají vlastně skoro žádnou šanci, jak dostat do péče dítě. Zastávám názor, že je to veliká škoda. Když má homosexuál dítě, tak ho české soudy nesvěří nikdy do péče otce, protože je homosexuál. Podle mého názoru by muži homosexuálové měli dostat tu možnost adoptovat dítě. Dětské domovy jsou plné dětí, kteří touží jen po milující rodině. Nejčastější argument odpůrců je ten, že se zeptají co z dítěte vyroste, když doma bude mít dva tatínky, kteří se objímají, drží se za ruce a dávají si pusy. Moje odpověď je ta, že z dítěte vyroste v 99% heterosexuál, protože homosexualita je vrozená. Neříkám, že není možnost, že si zrovna vyberou jedince, který homosexuál je.
Příroda je plná odlišností. Někomu muž s mužem nebo žena s ženou přijdou nepřirození, ale kdyby to příroda takto nechtěla, tak by nic takového nedovolila. Není to nějaký fenomén doby. Homosexualita byla už v dávných dobách. Vzpomeňme na básnířku Sapfó, která na svém ostrově žila se ženami. Lidé na celém světě by se měli naučit brát homosexualitu jako normální, přirozenou věc, která klidně může potkat i děti těch největších odpůrců této „úchylky“. Závěrem bych jen zopakovala to, co již bylo řečeno. Příroda je plná odlišností, tak ji respektujme!