Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Prezentační dovednosti: A on tam stál jako solný sloup a neřekl ani „B“

seznam všech úvah

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti. To jest téma, které mě zaujalo a kvůli kterému jsem se zúčastnila víkendové akce v rámci projektu Pedagogika v praxi. Samotný název ve mně evokuje jakési téma o komunikačních dovednostech či schopnostech, se kterými můžeme oslovit jedince či celou skupinu.

omega replica watches omega replica


Je to pro mě téma, nad kterým přemýšlím (asi neuvědoměle) snad každý den, když s kýmkoli mluvím. Když jdu do obchodu, pozdravím, popřípadě se usměji na prodavačku, mluvím s přáteli, spolužáky, kolegy či nadřízeným, několik hodin bez přestání mluvím s žáky, to vše se týká této nepostradatelné prezentační dovednosti. Stále si říkám, jak těžké je tyto dovednosti získat. Nějaký několikahodinový kurz? Určitě nestačí. Sama jsem se o tom přesvědčila. V rámci mého bakalářského studia před několika lety jsme si v nějakém předmětu o komunikaci vyzkoušeli mluvit před třídou, vyzkoušeli různé techniky a podobně. Ale jen léta praxe a ,,opravdového mluvení“ a hlavně snahy zlepšovat se, nám může pomoci zvládnout trému a stres, se kterými vstupujeme do jakékoli konverzace (ať s jedincem či velkou skupinou). Nicméně moje nenasytnost po možnosti něco nového se dozvědět a vyzkoušet mě motivovala se přihlásit na výše uvedenou víkendovou akci. Očekávala jsem (po zkušenostech z podobných kurzů či přednášek), že nám zase bude někdo vykládat teorii, kterou si můžeme načíst v odborné literatuře, a že si možná něco málo vyzkouším na vlastní kůži. Avšak kurz mě velice mile překvapil, už vzhledem k místu konání a také osobnosti, která s námi strávila pěkný víkend.
To, že mohu strávit dva dny na mém oblíbeném a hlavně krásném místě, mě nadchlo a na nové zážitky jsem se opravdu těšila. Už samotný příjezd plným autobusem do Horky byl docela komický, vzhledem k tomu, že do těchto končin tolik lidí obvykle nejezdí. Na samotném Sluňákově nás přivítal milý personál a hlavně osobitý ing. Jaroslav Pávek, který nás provázel oběma dny. Velkým překvapením bylo zjištění, že lektor nemá pedagogické či psychologické vzdělání a spíše se zabývá manažerskými a obchodními dovednosti. Toto zjištění však nebylo na škodu, spíše naopak. Nebyly nám předhazovány teorie z oblasti pedagogické či psychologické komunikace, ale mohli jsme poslouchat letité a velice zajímavé zkušenosti lektora. Samozřejmě každý se občas odráží podle nějakých osvědčených teorií, i pan lektor, ale svým osobitým a jedinečným přístupem nám přiblížil problematiku komunikace a prezentace v jakékoli životní a pracovní oblasti. Teorii prokládal svými historkami ze života a pracovních zkušeností, což bylo velice poutavé a zajímavé, často jsem v jeho historkách nacházela podobné spojitosti z mého života.
Sama vím, jak je těžké si stoupnout před skupinu a něco vyprávět, předávat informace nebo dokonce někoho o něčem přesvědčovat. V průběhu víkendu jsme si vyzkoušeli stoupnout před skupinu a kameru a mluvit, naštěstí pro nás o blízkém tématu. Nezapomenutelná zkušenost, která mi už několik let dělá problém; nervozita, stres, slovní vaty, to je vždy to, čeho se bojím. Vždy mi chyběla zpětná vazba, možnost se na sebe podívat, možnost, aby mi někdo řekl, co bylo špatně, co dobře, co bych měla zlepšit…
Videozáznam je úžasná pomůcka, kterou jsme měli možnost absolvovat a která mi pomohla odhalit některé detaily. Například jsme mnozí zjistili, že jak je člověk nervózní a vystresován, často to na něm nejde v nejmenším vidět. Může nás prozradit například rychlé mluvení či slovní vaty, ale pokud si na toto dá člověk pozor, i větší nervozity a pocitu zatmění před očima, si ostatní nemusejí vůbec všimnout. Bylo to perfektní zjištění a opravdu, videotrénink je nezaplatitelná a nezapomenutelná zkušenost.

Na závěr bych ráda pochválila kvalitu kurzu, doporučila jej všem budoucím i stávajícím pedagogům, kantorům, vedoucím pracovníkům, prostě všem, kteří pracují a mluví s lidmi. Byla bych velice potěšena, pokud by ing. Pávek mohl přednášet na dalším podobně zaměřeném kurzu. Velice Vám děkuji za možnost absolvování této super akce.