Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

www.noktashop.org

Dne 4.5.2012 jsem se zúčastnila workshopu Děti a koně, pobyt v přírodě pod vedením paní Ing. Hany Újezdské a pana Mgr. Richarda Šrámka, Ph.D. Workshop se konal na ranči v Posluchově nedaleko Olomouce a musím upřímně přiznat, že se zatím jednalo o nejzajímavější workshop, kterého jsem se zúčastnila, i přes nepříznivé počasí.
Po příjezdu do Posluchova jsme s kamarádkou neustále hledaly nějaké velké stavení, ohrady, stáje a podobně, ale ranč na posluchově tvoří pouze obrovské louky a pár malých přístřešků, což nás z počátku překvapilo, ale později nám bylo vysvětleno proč je tomu tak. Na tomto ranči nejsou koně ustájeni, jak jsme často zvyklý, přes noc i část dne ve stájích. Koně totiž nemají režim jako lidé, nejsou přes den aktivní a v noci spí, jsou aktivní v podstatě celý den, a spí jen nepatrnou část dne, zhruba asi 4 hodiny a to ještě ne v kuse, ale průměrně po hodinách. Proto je pro koně, kterého lidé často na noc ustájí, podestelou mu a myslí si, že mu tím udělají dobře tento režim naopak ne příliš vhodný. Kůň vykonává své potřeby do slámy, a potom musí celou dobu tyto výpary dýchat, což jim může naleptávat sliznici a působit jiné zdravotní komplikace. Koně, kteří jsou celý den volně na louce nebo ve výběhu, jsou tzv. „systémem uliček“ neustále nuceni se pohybovat, což je pro ně už odjakživa nejpřirozenější. Na ranči se dokonce i doléčují koně s různými zdravotními komplikacemi a neustálý pohyb na jejich zdravotní stav působí příznivě.
Další téma, které jsme probírali a zaujalo mě, byla hipoterapie. Do Posluchova dojíždí spoustu lidí, ať už se jedná o děti, dospělé nebo seniory, ale také lidi, kteří trpí zdravotními či psychickými potížemi. Práce s koňmi na ně má blahodárný účinek. Hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimulační a rehabilitační prvek. Je to léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Hipoterapie se může aplikovat již od věku 6 měsíců, horní hranice není neurčena. Kůň zde slouží jako prostředek navázání lepší komunikace mezi pacientem a lékařem, psychologem, pedagogem a rodiči. Po terapiích dochází ke zlepšení psychiky, soustředění a zklidnění pacienta. Sama jsem byla jednou svědkem zlepšení psychického stavu dítěte po pravidelném setkávání a práci s koňmi, koně jsou úžasná stvoření, která nás neustále překvapují.www.noktashop.org