Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Rytmus, zpěv a tanec pro rozvoj a harmonizaci osobnosti

seznam všech úvah

ÚVAHA: Rytmus, zpěv a tanec pro rozvoj a harmonizaci osobnosti

Důvod, proč jsem se zúčastnila víkendové akce Rytmus, zpěv a tanec pro rozvoj a harmonizaci osobnosti, je u mě, studentky hudební kultury, jasný, chci si totiž odnést ze školy kromě pouhé teorie, která se omílá na seminářích pořád dokola, i něco praktické, co jako budoucí učitelka hudební výchovy použiju při práci s dětmi.

Po absolvování celého víkendu mohu říci, že během dvou dnů, co jsme si jenom všichni společně hráli a bavili se, jsem načerpala více zkušeností, praktických námětů a možností, jak pracovat s rytmem, tancem a zpěvem ve výuce, než za dobu mého čtyřletého studia na střední pedagogické škole a během dvou let na vysoké škole.

Víkendové setkání bylo rozděleno, dalo by se říci, do třech tříhodinových workshopů. V prvním z nich jsme měli možnost si zahrát pro nás na netradiční a neznámé nástroje, například na jabaru, kabasu či didžeridu. S didžeridou trochu přeháním, to bychom nezvládli s naším dechem. V našem případě to byla hra na trubku od vysavače či novodurové trubky. A věřte nevěřte, i to nám dalo zabrat. Hráli jsme několik různých her zaměřených na rozvoj rytmického cítění. Zároveň bylo jistě cílem lektorů prostřednictvím těchto cvičení navodit uvolněnou atmosféru, která se nás pak držela po celou dobu všech workshopů. Jednotlivé činnosti vždy na sebe navazovaly, vše bylo důkladně promyšleno a zorganizováno, neměla jsem ani čas podívat se na hodinky. Během těchto tří hodin jsme si pohrávali s rytmem, dynamikou, tempem, naladili jsme se na tu správnou vlnu a pak pokračovali v dalším workshopu, kde jsme si zazpívali a taky zatancovali.
Druhá část dne byla tedy zaměřena na zpěv a tanec. Nejprve jsme se trošku rozezpívali, ale hravou cestou, nikoli způsobem, který se praktikuje při výuce zpěvu, což se mi velmi líbilo. A pak jsme se pustili do práce. Naučili jsme se řadu písniček a tanců. Byly to tance převážně kruhové, které nás měly vzájemně propojit, seznámit a povzbudit do života. Za ty tři hodiny jsme se naučili tanců několik. Nebyly vůbec složité a dají se použít jak při výuce za účelem rozvoje pohybové stránky u dětí, tak i na táboře či jiné podobné příležitosti za účelem vzájemného poznání.
Ve třetím workshopu jsme si něco, co jsme se naučili v předchozích, zopakovali a pak jsme se naučili zase něco nového. Tentokrát to byl ještě jeden seznamovací tanec. Uspořádali jsme si také všichni dohromady koncert, při kterém jsme se naučili vzájemně naslouchat.

Po absolvování celé této víkendové akce mohu říci, že program a vůbec všechno, co se vztahuje k této akci (atmosféra apod.), předčilo moje očekávání. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla této víkendové akce zúčastnit. Za to patří velké díky všem zúčastněným, organizátorům a především manželům Kratochvílovým.