Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Anglicky všemi smysly není nesmysl

S nadšením jsem se zapsal na workshop „Anglicky všemi smysly není nesmysl“ a jako student učitelství angličtiny jsem byl velmi mile překvapen vedením kurzu a samotnou lektorkou. Zkušená kantorka cizího jazyka nám ukázala mnohé zajímavé možnosti jak oživit a zatraktivnit hodinu aj v běžné ZŠ kladením důrazu na obrázky, hudbu, hry, rytmizaci, použití scének, písniček a různých pomůcek. Přirozeným způsobem nám ukázala, že se hodina jakéhokoliv cizího jazyka dá vést také netradičním způsobem, bez použití učebnice a nudné výkladové metody spojené s memorováním gramatiky a slovíček.
V dnešní době se příliš často klade důraz na znalost slovíček a perfektní zvládnutí mluvnice, ale výsledkem je, že žáci neumí mluvit, nebo se bojí vyjadřovat. V hodinách jazyků není příliš mnoho prostoru na procvičování mluvení, přitom největší část ze čtyřlístku mluvení, psaní, čtení a poslech právě zabírá mluvení a schopnost vyjádřit se, klást otázky a odpovídat. Studenti jsou poté znechuceni jejich chybami, přitom právě chyby jsou přirozenou součástí procesu učení jazyka. Výsledkem tohoto stylu výuky na ZŠ, SŠ, ale i VŠ jsou nervozní lidé, kteří nejsou schopni zjistit cestu, nebo se zeptat na čas odjezdu vlaku, když cestují do ciziny.
Právě tímto přirozeným způsobem výuky jazyka, který nám lektorka ukázala, od MŠ, nebo od 1. st. ZŠ, se žáci naučí „žít“ s jazykem a nebát se mluvit. Samozřejmě to také závisí na pokračování tohoto stylu i na dalších stupních vzdělávání. Ing. Alena Vašků nám ukázala, jak učit výslovnost u nejmenších dětí, jak děti motivovat k učení a nenudit, jak použít rytmu, rýmu, melodie a smyslového vnímání v hodinách jazyka. Autorka spojuje hudební, pohybové a dramatické formy výuky s důrazem na fonetickou a intonační stránku jazyka, složitější fráze zhudebňuje a upevňuje pohybovými kreacemi, využívá přirozené schopnosti dětí spojovat nové vjemy se smyslovým a prožitkovým vnímáním. Děti a studenti by se také měli učit jazyk poslechem cizojazyčných rádií, filmů, čtením novin na internetu, dopisováním s rodilým mluvčím a „chatováním“ přes internet. Celosvětová sít‘ poskytuje dříve netušené možnosti učení se cizímu jazyku a nikdy to proto nebylo snažší. Lidé také častěji a více cestují, takže motivace k učení se dvou a více jazykům narůstá. Zvláště děti by si měli samozřejmě také dát pozor na nebezpeční internetové komunikace a chatováním s neznámými lidmi. Záleží na píli dítěte, ale pokud je dobře motivováno, tak by neměl nastat problém s učením.
Podle mého názoru je znalost angličtiny spolu se znalostí práce na počítači naprosto základním požadavkem dnešní doby na úspěšný start do života. Čím více jazyků umíš, tím lépe v moderní sjednocené Evropě.