Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ

V rámci pedagogiky v praxi jsem si vybrala workshop s názvem: Jak na nápravu poruch učení od 2. Stupně ZŠ. Tento workshop byl naprosto dokonalý. Byl skvěle podán díky 2 paním učitelkám, které mají letité zkušenosti z praxe a ještě k tomu měly pro nás skvěle připravené pomůcky, které nám dokázali daleko lépe pochopit pocity a podstatu poruch učení.
Velice mě zaujal tištěný text, který nám přibližoval, jak daný text vidí dysgrafici. Opravdu je to možné? Jak mohou jakkoli opracovat s textem, pokud ho vidí takto? Vždyť je skoro nemožné v něm cokoli najít. Na to mě hned napadali otázky typu: Poznala bych takového žáka ve své třídě? Byla bych schopna rozpoznat jeho poruchu učení? Jak bych mu mohla usnadnit práci s psaným textem? Jak na to budou případně reagovat ostatní žáci v mé třídě? Budu mu moci když tak povolit nějaké výjimky bez negativních reakcí ostatních žáků?
Další opravdu úžasné na tomto workshopu bylo, když jsme dostali za úkol napsat zadaný diktát jinou rukou, než obvykle píšeme. Tímto paní učitelky chtěli dosáhnout, ať si vyzkoušíme, jaké pocity zažívají žáci s dysgrafií. Ze začátku mi to přišlo vtipné, když jsem viděla svou levou ruku psát kostrbatá písmenka, která vesele poskakovala po řádku. Později už to vtipné nebylo. Začaly se ve mně vzbuzovat pocity, které byly záměrně vyvolávány. Hlavou se mi honilo: „Nestíhám, jak se píší ta písmenka? Nemůže diktovat pomaleji, píši teprve druhé slovo…. „ Opětovně nám paní učitelky, díky této názorné ukázce, umožnili prožívat přibližně podobné pocity, jaké mají žáci s tímto postižením.
Odcházela jsem s mnoha novými dojmy a poznatky. Hlavou se mi honila spousta myšlenek jako například: jsem schopná zvládnout mít ve třídě takového žáka? A co když jich tam bude víc? Zvládla bych to? Zvládla bych si najít další čas, který bych musela věnovat přípravě speciálně pro tyto žáky? A co když mé vlastní dítě bude trpět takovouto poruchou učení?
Rozhodně mohu tento workshop jen a jen chválit. Byl skvěle podán ze stran paních učitelek, která mají spoustu osobních zkušeností s těmito žáky. Byly nám opravdu názorně podány příklady těchto poruch, takže už se dokážu vcítit do dětí s těmito nyní velice častými problémy učení. Tento workshop ve mně vyvolal neskutečně moc emocí a donutil mě hledat odpovědi na nesčetně moc otázek, nad kterými mě donutil se dále zamyslet. Tyto poruchy učení jsou v dnešní době velmi časté, proto děkuji, že jsem si mohla sama na sobě vyzkoušet a uvědomit si, co znamená mít poruchu učení.