Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Anglicky všemi smysly není nesmysl

Letos jsem tento předmět absolvovala poprvé, proto jsem vůbec netušila, co mě čeká. I přesto, že tento workshop byl až mou poslední volbou, tak musím říci, že byl tou nejlepší.
Název workshopu mě zaujal jak z toho důvodu, že studuji Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a vyučování angličtiny mi bude blízké, tak i ze zvědavosti a touze přiučit se něčemu novému. Vůbec první, nad čím jsem se před hodinou zamyslela, bylo, jak jsem se učila angličtinu na základní škole já. Bohužel moc pěkné vzpomínky nemám. Angličtinu jsem měla sice od 4. třídy, ale paní učitelka mluvila opravdu velmi zvláštní výslovností. Řekla jsem si, že to musí být prokletí, jelikož se to táhlo až na gymnázium, kde výuka angličtiny byla ještě horší. Hodina byla absolutně bez motivace, žádná zábava. Proto jsem se ujala samostudia a dnes jsem nucena doučovat svou mladší sestru, která chodí do 4. třídy a angličtinu se svou učitelkou nezvládá, stejně jako její spolužáci.
Tímto workshopem jsem se snažila přijít na to, jak by hodina měla vypadat, co se dá udělat jinak. Tedy aby byla zábavná, plná aktivit, ale zejména, aby si z ní děti odnesly více, než jak tomu bylo doposud, v mém případě, ale také plno jiných lidí, kteří měli s výukou angličtiny smůlu a natrefili na „špatného“ učitele. Podle mého názoru jde o osobnost učitele, a o to, aby si učitel s dětmi hrál a zároveň je tomu i učil. Existuje tolik možností, jak to dětem ulehčit, tak proč je nevyužít?! Na videích, která nám paní ing. Vašků pouštěla, nás seznamovala s jejím přístupem k dětem. Byla tam vidět zpětná vazba v podobě úsměvů a radosti, jak to děti bavilo, že se naučili něco nového. Takovou hodinu angličtiny jsem ještě nikdy neviděla.
Že je potřeba s výukou začít již v mladším školním věku je rozhodně nejlepší, ale také je zapotřebí změnit přístup k dětem, jak jsem již zmínila. Nechrlit na ně teorii, slovíčka, nutit je se učit zpaměti. Ba naopak! Učit je hrou, legračními básničkami, písničkami, například výslovnost formou zvuků a šklebů, jak nám to paní inženýrka demonstrovala a sami jsme si to vyzkoušeli. Děti pak snáze najdou zalíbení jak v angličtině, tak i v učiteli. Proto by někteří učitelé měli trochu pozměnit své metody, co se týče výuky jazyků, neboť nejde o matematiku nebo fyziku.
Závěrem musím říci, že jsem byla workshopem velmi unesena, paní ing. Alena Vašků byla skvělá. Její zapálenost do výuky, a to, jak nás chtěla zaujmout, bylo opravdu úctyhodné. Snažila se nám předat své zkušenosti a nápady formou videí, her a aktivit, které pro nás měla připravené, díky kterým nás donutila se nad problematikou výuky angličtiny zamyslet. Myslím si, že se jí to povedlo, neboť bych moc ráda některé aktivity, které nám ukázala, vyzkoušela v budoucnu s dětmi ve škole.