Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Děti a koně, pobyt v přírodě

Jak na nás působí pobyt v přírodě? Příroda na nás působí neskutečně pozitivní energií. Lidé si ji dlouhou dobu nevážili a až v poslední době si lidé uvědomují jak je příroda pro nás důležitá a někteří uvědomělý pochopili, že člověk prostě mocnou čarodějku přírodu neošálí.
Na některých fotografiích, nebo dokonce i v parku vidíte, jak někteří lidé objímají stromy. Někteří si řeknou:“Co ten člověk měří.?“ Tito lidé pouze čerpají energii ze stromů. Může se to zdát jako hloupé, nebo pro někoho nelogické, ale má to doopravdy něco do sebe. Člověk bez přírody prostě nemůže existovat a stále se k přírodě chováme jako k něčemu samozřejmému a bez úcty ji znečišťujeme. Jak bezohledný člověk je. Z přírody jsme přišli, někteří lidé si to uvědomují a dokonce se tam vrací. Příroda má zvláštní moc. Nejen, že dokáže neskutečně rychle dobít baterie člověku, ale velice rychle zde ztrácíte pojem o čase a bez jakéhokoliv donucení se stáváte její součástí a dokážete respektovat její pravidla. Stačí tak málo času, aby i člověk, který denně znečišťoval své okolí pochopil, že odpadky do přírody nepatří. Pokud k tomu přidáme například koně, celý tento proces se ještě umocní. Kůň je překrásné zvíře. Pro mnohé je fascinující. Existuje mnoho slavných citátů jako třeba: „Kůň nám propůjčuje křídla, která nemáme.“, nebo tolik známý „Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.“ S těmito oběma nelze jinak než souhlasit. S koňmi mám zkušenost, a i když pro některé je toto zvíře díky své velikosti a síle zvířetem vyvolávající strach a nepředvídatelnost, pro mne je kůň kamarádem. Pro děti zapojené do programu na Ranči v Posluchově taktéž. Děti z dětských domovů zde přijely také s pocitem strachu z těchto zvířat, ale po pár hodinách pochopily, jak dokáže být kůň kamarádský. Práce kolem koní obnáší neskutečnou náročnost jak na čas tak na fyzickou i psychickou sílů. Na druhou stranu dává těmto dětem určitý řád, disciplínu a učí je že nic není zadarmo. Pokud se chtějí projet a relaxovat musí se nejdřív o koně postarat. Některé děti jsem zpočátku přijížděly plné negativní energie, za pár dní hlavně díky práci, pobytu v přírodě a také díky prostředí koňském se tato energie proměnila na pozitivní. Tak blahodárný účinek má příroda na člověka. A ten pokud se nechce utopit v odpadcích a ve vlastním negativismu, by si toto měl uvědomit a začít se chovat k přírodě s daleko větším respektem. Protože pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.