Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

seznam všech úvah

Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

Jak moc ovlivňuje komunikace chování mezi lidmi navzájem? Je opravdu komunikace slovy tak důležitá? Některé signály, které jsou k nám vysílány v podobě řeči těla a gest jsou tak výstižné a tak čitelné.
Mnoho lidí v dnešní uspěchané době nějak překračuje a nevnímá důležitost komunikace, na které je naše společnost postavena. Člověk, jakožto tvor společenský, má potřebu komunikovat s ostatními členy svého společenství a proto některé komunikační kanály nedokáže používat. Mezi hlavní patří řeč těla. Je doopravdy tak důležitá? Ano je. Řeč těla nonverbální komunikace Vám dokáže říct tolik informací, že vlastní slovní podoba komunikace je nepodstatná. Podíváme-li se do minulosti, nebo alespoň zamyslíme, dříve než se lidé začali dorozumívat slovy, používali pouze gesta skřeky a posunky. Proto je tato komunikace tak důležitá i v dnešním světě. Mnoho lidí ji již nedokáže tolik číst, ne tak dobře jako lidé, kteří se touto komunikací zabírají profesionálně. Zabývají se jí proto, protože řeč těla a mimovolní pohyby těla, tváře končetin toho mohou na vás prozradit tolik, že byste se sami divili. Pokroví hráči používají čtení lidských pohybů a tváří svých protihráčů jako nejdůležitější část své taktiky. Pokr není o kartách, je to o tom, jak dobře dokážete improvizovat a donutit si myslet své protihráče to co chcete vy. Proto se ti nejlepší neustále umisťují tak vysoko. Není to proto, že jim pokaždé dealer rozdá dobré karty, je to proto, že dokážou číst komunikaci ostatních hráčů.
Určitě znáte pocit, když se s někým bavíte a ten člověkem a ten na vás již od začátku vaší konverzace působí sebejistě nebo naopak vůbec si nevěří. A to jste s ním prohodili jen pár slov. Dokážete přečíst z jeho pohybů a posunků nervozitu, strach, očekávání. Ano, někdo z nás to dokáže přečíst velice dobře. Někdo cítí, že něco není v pořádku, ale nedokáže přesně určit co se děje. To proto, že již nedokáže a zapomíná postupem involuce tuto komunikaci těla číst a chápat.
Proto můj názor na komunikaci a improvizaci v praktickém životě je jednoznačný. Workshop, kterého jsem se zúčastnil, mi pootevřel oči. Opět jsem se naučil dekódovat určité signály, které na mě vyzařují z lidí, se kterými se denně setkávám. Lidé známí či neznámí z okolního světa. Snažím se číst tyto vzorce a dedukovat na jejich základě ne jen z chování dotyčných, ale hlavně, snažím se porozumět chování v některých situacích, ve kterých se ocitnu sám a snažím se porozumět řeči vlastního těla.