Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Děti a koně, pobyt v přírodě

V pátek 4. května jsem se rozhodla vydat se na workshop Děti a koně do Posluchova, asi 17 km za Olomouc. Jela jsem natěšená a plná očekávání. Náladu mi zkazila jen zatažená obloha, která předpovídala déšť. Nicméně jsme se dopravili po nelehkém stoupání ze zastávky do kopce na onen Ranč Posluchov, který je zároveň občanským sdružením s názvem Návrat koní do volné přírody.
Počasí se neumoudřilo, ale naši dva milí a sympatičtí lektoři se nás s úsměvem na tváři ujali a začali vyprávět. Na ranči mají asi 20 koní různých plemen, různého stáří a s nejrůznějšími příběhy, než se dostali na ranč. To, co mě na jejich povídání nejvíce zaujalo, bylo, že děti, které je navštěvují (především z dětských domovů) nejezdí na ranč pouze za účelem svézt se na koni. Jsou zde plně zaměstnáni, pomáhají s čištěním koňů, se sedláním, s chystáním krmiva, jsou pověřeni vykonáním nějakých malých prací, jako je štípání dřeva nebo hrabání sena. Myslím si, že přesně tohle by mělo být cílem každé zážitkové terapie - zapojit děti do dění, do práce a ukázat jim, že i práce může být zábavná. Podle našich lektorů se na ranč děti vždy těší (dokonce i za nepříznivého počasí) a svěřují se pracovníkům ranče se svými nejrůznějšími problémy a potížemi.
Zaujal mě také příběh o jedné dívce z dětského domova, která byla do koní tak „zamilovaná“, že se rozhodla udělat si jezdeckou licenci. Ředitel dětského domova jí tuto licenci slíbil zaplatit, pokud se její studijní výsledky zlepší. Tato motivace značně zabrala a dívčin prospěch se výrazně vylepšil. Podle mého názoru je skvělé, jak záliba, která dítě baví, naplňuje a činí ho šťastným, dokáže toto dítě přimět k většímu úsilí vynakládanému ve škole a tím i ke zlepšení jeho prospěchu.
Když nám paní lektorka povídala o tom, že s těmito dětmi, a také s vyléčenými narkomany, jezdí na dlouhé projížďky a procházky (okolo 10 km), byla jsem nadšená. Zaměstnat takto tyto děti a lidi, kteří se vyléčili ze závislostí, je skvělým příkladem toho, jak je zapojit do společnosti a pomoct navázat jim kontakt s přírodou. Děti i dospělí se na těchto výletech naučí spolupracovat, pomáhat si, ale zároveň zažít spolu s koňmi nejedno velké dobrodružství, radost a sounáležitost s přírodou.
Tento workshop byl pro mě velmi přínosným, a vážím si lidí, kteří tuto záslužnou práci dělají, protože práce s koňmi není vůbec snadná. Jen mě mrzí, že nám nevyšlo počasí, protože na programu byla i projížďka a ukázka jízdy na koních. Snad nám už příště bude svítit sluníčko a přála bych si, aby těmto dětem sluníčko na ranči svítilo pořád.