Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Z množství workshopů, které byly k dispozici, mě mimo jiné zaujal také jeden s názvem Jak přimět teenagery k činnosti. Téma workshopu se mi zdálo velmi zajímavé, protože si myslím, že přimět teenagery v jejich věku k činnosti, nebo je něčím motivovat, je těžké. Očekávala jsem nějaké rady či návody. Občas mi připadalo, že nezůstáváme u hlavního tématu workshopu, přesto však povídání bylo zajímavé. Paní Mgr. Eva Bělohlavá, která se nám po celý workshop věnovala, působila velice sympaticky a s nadšením nám vyprávěla o všem možném. Působila velmi přirozeně a bylo znát, že to, čemu se věnuje, ji opravdu baví. Seznámila nás nejen se svojí činností, ale i se svým životem. Během workshopu se zaměřovala na své zkušenosti z oblasti mediální výchovy. V rámci toho nám vyprávěla o všelijakých zážitcích z prostředí dětí. Zaměřila se na negativní vlivy, které mohou děti ovlivnit. Tohle bylo určitě důležité, jelikož v dnešní době se děti často věnují počítačům, hrám a roste i oblíbenost sociálních sítí. Mnohdy ani neví, že pro ně může být takové trávení času nebezpečné. Ať už se to týká chatování s neznámými osobami, které může vést k osobnímu střetnutí, nebo špatných vlivů, které získávají prostřednictvím drsných her. V této oblasti jsme se dozvěděli mnoho zajímavých metod, jak dětem ukázat, co je vše může ohrozit. Dále jsme byli seznámeni s lektorčiným časopisem Déčko, který jsme si měli možnost prohlédnout a zájemci i odebrat. Zážitky pocházely také z nejrůznějších soutěží a akcí. Sami jsme měli možnost si vyzkoušet, jednu z oblíbených činností dětí, a to doplňování chybějících veršů básně s názvem Povídá pondělí úterku od Jiřího Weibergera. Část byla věnována také setkávání dětí se slavnými osobnostmi a jejich postoji k nim. Přestože lektorčino povídání bylo zajímavé, po polovině workshopu jsme stále neměli odpověď na to, co nás na workshop přivedlo. Jaká tedy byla odpověď na otázku Jak přimět teenagery k činnosti? Odpověď byla, že univerzální návod neexistuje. Teenagery nezajímají žádné rady, zajímá je pouze jejich osoba, to jak vypadají … Přesto však existují i tací, kteří se zajímají i o jiné věci, než o svůj zevnějšek.
Část workshopu byla věnována také komunikaci. Zde jsme se zaměřili na šest hlavních bodů komunikace, od nápadu přes formulaci myšlenky, volbu způsobu, vysílání, příjmu, až po zpětnou vazbu, která je důležitá z hlediska dokončení celého komunikačního procesu.
Přestože jsem očekávala, že odcházet budu s návodem jak dospívající přimět k činnosti, i tak jsem si z workshopu odnesla některé zajímavé informace a každý, kdo workshop navštívil si zde našel alespoň něco, co jej zaujalo.