Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Anglicky všemi smysli není nesmysl

Dne 12. dubna jsem se zúčastnila workshopu s názvem Anglicky všemi smysli není nesmysl. Očekávala jsem, že se dozvím, jak pracovat s dětmi, aby je cizí jazyk bavil.
Paní lektorka s sebou donesla na ukázku spoustu pomůcek, které využívá při hodinách anglického jazyka. Pouštěla nám i videa přímo z vyučovacích hodin. Bylo úžasné sledovat, jak děti výuka bavila. Hodina probíhá především formou her a zapojí se do ní opravdu všechny děti. Některé hry a cvičení jsme si vyzkoušeli i my.
Myslím si, že je důležité, aby děti výuka cizího jazyka od začátku bavila. Proto by měla zpočátku probíhat hlavně formou her. Snáze si tímto způsobem zapamatují nová slovíčka, výslovnost i slovní fráze. Pro děti je lepší používat angličtinu ve hře, než jen vyplňovat cvičení v učebnicích a pracovních sešitech.
Hlavně začátky jsou pro další vzdělávání se v cizím jazyce velmi důležité, neboť je to první zkušenost dítěte s jiným jazykem, než s jeho mateřským. Jakmile dítě jazyk baví již od prvních hodin, je velký předpoklad, že ho bude bavit i v budoucnu. Také si z něj více zapamatuje.
Myslím si, že je obzvlášť přínosné při výuce působit na všechny smysly dítěte. Učitelé by měli používat nejrůznější pomůcky, např. obrázky, různé kartičky, hrát s dětmi hry, scénky, zpívat písničky, procvičovat formou hravých cvičení zvukovou stránku jazyka, atd. Děti budou brát angličtinu jako hru a bude je bavit.
Přesně takhle měla hodiny pojaté paní lektorka a na dětech, které nám ukazovala na fotkách a videích, bylo vidět nadšení a radost, s jakou se angličtinu učí.
Na začátku každé hodiny se děti s paní učitelkou pozdraví a krátce si poví, jak se kdo má, co budou dělat po škole, o víkendu, o prázdninách, atd. Během hodiny většinou nesedí v lavicích, ale na koberci v kruhu.
Jednou z her, která mě zaujala, byla hra Na překladatele. Žáci se rozdělili do dvojic, jeden představoval překladatele a druhý byl cizinec, který mluvil jen anglicky. Vymysleli si spolu, co budou ostatním říkat. Pak předstoupili před ostatní, cizinec vždycky řekl dvě věty anglicky a překladatel je plynule přeložil do češtiny. Hra se může hrát i tak, že se dvojice vytvoří náhodně a druhý žák překládá bez předchozí přípravy. Díky téhle hře děti vidí přímé srovnání vět v českém a anglickém jazyce.
Z tohoto workshopu jsem načerpala spoustu zajímavých poznatků do své praxe. V budoucnu při výuce využiji rad, her, pomůcek a cvičení, které nám předvedla paní lektorka.