Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Tvorba a realizace projektů na 1. stupni ZŠ

seznam všech úvah

Tvorba a realizace projektu na 1. stupni ZŠ

Workshop Tvorba a realizace projektu pro 1. stupeň základních škol jsem si zvolila proto, že by mohl být velmi přínosný pro mou budoucí praxi, jelikož studuji obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol.
Pan lektor přišel do třídy již převlečen v námořnickém oblečku a předvedl nám svůj první projekt, který se jmenoval Vzhůru na palubu a byl určen pro žáky druhých tříd. Jak jsme se mohli přesvědčit, projekty jsou propracované do všech detailů. V tomhle projektu se pan učitel změní na kapitána lodi, děti na posádku, které jsou v průběhu plnění různých úkolů, přidělovány různé hodnosti. Takže děti pak představují třeba lodníka, plavčíka, kormidelníka, kapitána, admirála, kontraadmirála a komodora, což je nejvyšší hodnost, ke které se mohou dopracovat.
Líbí se mi, že projekt prostupuje opravdu celým vyučováním, není to tedy záležitost jen několika předmětů. Např. v matematice hrají námořní bitvy, v českém jazyce pravidelně píší lodní deník. Zajímavá byla také hra, kdy každá skupina dětí dostala jiný obrázek lodi a ten pak musela slovně popsat druhé skupince žáků tak, aby ji nakreslili, co nejpodobnější skutečné předloze. V průběhu správného plnění úkolů dostávají žetony, za něž jsou jim pak přidělovány hodnosti. Děti se díky tomu mohou do své role plně vžít a prožívat ji naplno.
Projekty trvají různě dlouho, pan učitel je občas střídá i s klasickým typem vyučování, takže pro děti jsou překvapením a mohou se na ně těšit. Je to výhodné i z toho důvodu, že děti se těší na nová dobrodružství ve škole a proto jsou mezi jednotlivými projekty hodnější a plni očekávání. Je velmi důležité, aby i vyučujícího projekt bavil, aby se do své role dokázal vžít a vtáhnout do dění děti.
Každý projekt je určitým způsobem ukončen, to znamená, že např. v projektu Vzhůru na palubu děti získávají určitou hodnost a dostanou diplom, který je potom opravňuje k jejímu užívání. Projektové vyučování je podle mého názoru pro děti velice efektivní. Myslím si, že by se mohlo na 1. stupni zařazovat co nejčastěji. Žáky to ve škole baví a učí se hrou, takže je pro ně vyučování zábava.
Pan lektor nám představil několik projektů. Jeden z nich se jmenoval Husité. Byl určen pro páté třídy na jeden den. Konal se na výletě na hrad Helfštýn. Děti si na tomto hradě připomenuly a zahrály na bitvy Husitů. Při obědě dostaly kvíz se zajímavostmi té doby a na závěr si zazpívaly chorál.
Tenhle workshop mi dal opravdu mnoho námětů pro práci s dětmi, která se v budoucnu díky projektům stane ještě přitažlivější jak pro děti, tak i pro mě.