Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řízení základní školy, postřehy ředitele

Ve čtvrtek 20. 10. 2011 jsem se zúčastnila, v rámci projektu Pedagogika v praxi 3, jednoho z mnoha workshopu s názvem Řízení základní školy, postřehy ředitele.
Na workshop jsem se velmi těšila, neboť už samotný název zněl hodně zajímavě a hlavně poutavě. Po příchodu pana ředitele jsem věděla, že jsem zvolila velmi správně. I když to bude znít jako stará otřepaná fráze, na workshopu jsem se dozvěděla spoustu nových, užitečných a hlavně zajímavých informací, poznatků a postřehů. Například co mě čeká a neminu v mém snad budoucím povolání, spíše v poslání, jak by řekl již zmínění přednášející. Domnívám se, že na vysoké škole se dovídáme hromadu informací, teorií, pouček, které nejsme zezačátku hned tak rychle schopni pochopit, ale postupem času pronikáme více do hloubky a dané učivo zvládneme, tedy v tom lepším případě. To je všechno hezké, ale jedná se pouze o jednu část potřebného celku, a to přesněji o teorii, ale ta druhou část a pro mě podstatnější a důležitou část, praxe nám chybí. Proto se mi tento seminář velmi líbil a také mě zaujal, neboť jsem se dozvěděla, jak opravdu funguje škola v praxi a to z nejrůznějších hledisek, úhlů pohledů a oblastí daného školního prostředí. Například ve vztazích ředitele, učitele, žáka a rodiče k sobě navzájem, v prostředí stravování, učebních osnov, stanovení si priorit a cílů, ale i o to, co a jak vypadá dobrá škola, jak má vypadat správný učitel/ka a co je pro nás dnes vlastně učitel. Dříve podle mého patřil učitel v obci nebo ve vesnici k velmi váženým lidem, ale jak už to tak bývá, v dnešní době je tomu naprosto jinak a to hlavně postojem většiny lidí, kteří si práce učitele dostatečně neváží a mají o ní někdy velmi mylné představy.
Další věcí, která se mi na workshopu líbila, je, že bylo povídání doprovázeno i ukázkami fotografií, plyšáků, které jsou součástí dané školy. Z fotografií se mi škola velmi líbila a domnívám se, že by takových škol mělo být mnohem, ale mnohem více a jestli jednou budu být dítě/ děti přála bych si, aby navštěvovaly takovouto školu, kde jim budou položeny některé základy a prohloubeny poznatky pro jejich další život a to ve všech oblastech lidské společnosti. Takový typ školy by se neměl podle mého omezit pouze na základní školy, ale měl by se rozšířit i na mateřské školy, učební obory a jiné typy škol. Neboť jestli chceme mít pro naše budoucí generace ty nejlepší podmínky a prostředí pro život, musíme začít u jejich vzdělání.