Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Anglicky všemi smysly není nesmysl

V letním semestru jsem navštívila celkem tři workshopy a to Svět v obrazech a škola hrou, Anglicky všemi smysly není nesmysl a Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog. V paměti mi nakonec nejvíce utkvěl workshop s názvem Anglicky všemi smysly není nesmysl. Proto jsem se rozhodla napsat úvahu právě na toto téma.
Nikdy by mě nenapadlo, že se pustím do jakékoli akce, která má co dočinění s angličtinou, a to proto, že doba, kdy jsem uměla mluvit anglicky je již dávno pryč. Po maturitě jsem jazyk přestala používat a dnes si jen horko-těžko vybavuji slovíčka nebo gramatiku. Nicméně na tento workshop jsem se musela přihlásit, abych splnila zadání. Překvapivě toho dnes ale vůbec nelituji, spíše naopak, jsem z něj doposud nadšená.
Replica Handbags Velkou zásluhu na tom má paní lektorka Ing. Alena Vašků. Workshop pojala zcela aktivně, snažila se zapojit co nejvíce účastníků a co nejčastěji. V průběhu našeho setkání nám postupně představila spoustu technik, které sama v praxi využívá a následně jsme měli možnost vyzkoušet si tato cvičení na vlastní kůži. Cvičili jsme, pohybovali se po sále, zpívali, hráli si s hračkami, dramatizovali básničku, používali všemožné hudební nástroje a při tom všem jsme používali pouze angličtinu. Sama lektorka na nás mluvila téměř vždy jen anglicky.
Nejvíce mě nadchl nadšeny přístup lektorky, která díky svému „zapálení“ dokázala strhnout k aktivitě i ty nejstydlivější účastníky. Dokázala vytvořit bezpečné a veselé prostředí, uměla ze sebe udělat šaška, což je pro pedagogy velmi důležitá dovednost. Zkrátka simulovaná hodina angličtiny s ní měla energický náboj a své kouzlo.
Myslím si, že tento workshop je užitečný i pro ty, kteří nemají v úmyslu vyučovat angličtinu. Pozitivním přínosem byl již zmíněný nadšený a aktivní a zcela originální přístup lektorky, který lze uplatnit ve všech typech práce s dětmi. Samozřejmě pro budoucí učitele angličtiny to podle mě mělo přínos i v inspiraci metod, které mohou do hodin angličtiny zapojit.
Jediné, co mě překvapilo a trochu i zarazilo byl přístup nebo spíše zdrženlivé reakce účastníků. Podle mého většina z nich byla z pedagogické fakulty, tudíž budoucí učitelé a většina měla problém vystoupit z davu a účastnit se určité aktivity, jakby se báli toho, co si o nich pomyslí ostatní, když tu teď budou ze sebe dělat šaška, například u činnosti, kdy se učí anglická výslovnost. Člen určitý (the) se vyslovuje s jazykem mezi zuby a když měl někdo z účastníků předstoupit a vyslovit to, přehnat to, aby to jakože jeho děti/žáci viděli, někteří toho nebyli schopní.
Workshop mě obohatil v oblasti technik, které se dají použít ve vyučování. Po vyzkoušení a aktivním zapojení se jsem schopná tyto techniky a jim podobné aplikovat v práci s dětmi. Jsem ráda, že jsem se mohla účastnit toho workshopu a být svědkem toho, že angličtina může být zábava.