Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA Příčiny promiskuity a sexuální výchova

V zimním semestru roku 2010 v projektu Pedagogika v praxi jsem navštívila tři workshopy: Podmínky pro vytváření klíčových kompetencí dětí, Příčiny promiskuity a sexuální výchova, Počítače, počítačové hry a děti. Zpracovat úvahu o workshopu Příčiny promiskuity a sexuální výchova jsme si vybrala proto, že mě tento kurz nejvíce oslovil, přišel mi velice zajímavý a potřebný pro budoucí učitele rodinné a sexuální výchovy.

Při zahájení kurzu nás přivítala lektorka Mgr. Marie Zajícová. Po rychlém seznámení se všemi účastníky workshopu jsme začali psát na tabuli výrazy pro ženy a muže, jak se užívají v běžné řeči. Tímto jsme se uvolnili a začali více spolupracovat s lektorkou. Poté jsme začali diskutovat, jaký by měl být vhodný partner a komu se máme rozhodně vyhnout. Debatovali jsme i nad otázkou: Miluji, protože jsem milován nebo jsem milován, protože miluji? V první části kurzu jsme se ještě zamýšleli, co je láska. Každý na kus papíru napsal svůj názor, co je láska a co není láska, a odpovědi jsme smíchali. Poté jsme společně četli názory a diskutovali, kam jednotlivé odpovědi zařadit.

Ve druhé části kurzu jsme se rozdělili do skupin a každá skupinka měla za úkol napsat dopis do poradny časopisu o problému s láskou. Psali jsme například o dívce, která se zamilovala do svého učitele, začali se spolu stýkat a teď dívka neví, co má dělat. Po napsání dopisu jej všechny skupinky přečetly a radily, jak problém vyřešit. Dalším úkolem ve skupinách bylo namalovat muže či ženu, pojmenovat a představit ostatním. Poté jsme ještě hráli spoustu her a aktivit, které nám pomohou vysvětlit sexuální výchovu žákům zábavně. Na konci kurzu jsme ještě vyplnili test, který běžně dává lektorka svým žákům za probraným učivem ze sexuální výchovy, zkontrolovali a dostali jsme pár tipů na literaturu k danému tématu.

Všechny aktivity a hry, které jsme zde absolvovali, jsou vhodným návodem
jak spolupracovat se žáky při vyučování sexuální výchovy. Tento kurz nám ukázal, jak se zbavit ostychu, trémy a zábavným způsobem umět hovořit se žáky o citlivých otázkách. Myslím si, že tento kurz byl velice vhodný pro budoucí učitele občanské a rodinné výchovy. Zkušená lektorka bude pro mnoho z nás velkým vzorem při výuce sexuální výchovy. Tento kurz byl velkým přínosem pro můj budoucí profesní rozvoj a doufám, že budu umět získané dovednosti uplatnit v praxi. Celkově bych úroveň kurzu hodnotila jako vynikající a doporučila ho svým kolegům z oboru.https://mens-clothing.suneyewear.net/