Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řízení základní školy, postřehy ředitele

Tento workshop byl velice zajímavý jak po stránce intelektové, tak po stránce emotivní. Chtěl bych obě trochu rozebrat.
Práce ředitele v dnešní době není žádný med, nicméně si myslím, že ani dřív to nebylo jednoduché. Tomuto povolání neklesla společenská prestiž tak jako povolání učitelskému, tak že v komunikaci s rodiči má ředitel určitou výsadu oproti učitelům. Na druhou stranu přebytek zbytečné legislativy, naplňování plánů a hlavně hospodaření školy musí být náročné. Do toho se jistě budou ještě plést problémy s žáky, personálem atd. Každopádně přítomný pan ředitel měl všechny tyto věci „zmáknuty“ na jedničku. Tedy, alespoň tak při přednášce působil. Velice se mi líbilo jeho řešení některých věcí, zejména při řešení problému s učiteli. Jeho vyžadování poslušnosti a plnění úkolů bylo vynikající. Sice si někteří z jeho učitelů, spíš bývalých, o něm musí myslet, že je nenormální nebo příliš přísný, ale na druhou stranu díky tomu jeho škola šlape přesně tak jak má. Člověk jeho kalibru je vynikající manažer a myslím, že by ho každá firma brala všemi deseti. Jeho „firemní“ pojetí školy bylo asi nejvíce vidět na tom, jak měl vymyšlenou celou prezentaci školy. Měl školního maskota, se kterým se děti potkávali už od první třídy, a vypěstovali si k němu kladný vztah, jako ke stejnému plyšákovi, kterého každý prvňák dostane. Další v řadě je barevné pojetí školy. Všechny třídy barevné a vybavené, stejně tak chodby, kterou si žáci mohli sami vymalovat. Myslím, že díky tomu se děti se školu „skamarádí“ a neberou ji už pouze jako instituci, ale jako kamaráda. Další věcí, která mě na panu řediteli nadchla, bylo, že každý žák na začátku školního roku dostane v každém předmětu seznam požadavků a zároveň kritéria jeho hodnocení. Každý žák tak má přehled, za co bude vlastně známkován. Toto bych nařídil povinně na každé škole a myslím, že i mě by se to ve školních letech hodilo. Zkrátka pan ředitel má tyto věc perfektně „zmáknuty“ a je to i vidět. Podle jeho slov se jeho žáci do školy těší a já se tomu ani nedivím. Jeho škola totiž působí jednotným dojmem, což je úžasné. Mě jako žáka totiž neustále rozčilovalo, že na škole byly neshody, rozdílné názory na řešení problémů, či rozdílné vedení stejných předmětů jinými učiteli. Toto pan ředitel vyřešil.
Tím jsme se dostali k druhé stránce věci. Emotivní. Musím říct, že nevědět o běhu školy zhola nic, či to brát jen z pohledu žáka a nezapojit pohled, získaný studiem pedagogické fakulty, myslel bych si o něm, že je arogantní a zbytečně přísný. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tento člověk dokázal ze školy vytvořit opravdu funkční mechanismus, který si nenechá narušovat a k tomu se takhle asi chovat musí. Na druhou stranu by mě zajímalo, jak by se stavěl ke škole, kdyby měl neposlušné žáky, rozhádaný učitelský zbor a málo peněz v rozpočtu. To je otázka. Upřímně doufám, že by si s tím problémem poradil, ale možná by se z něj stal úplně jiný člověk. Nicméně budu panu řediteli držet palce a jeho škole přát jen hodné žáky a chápavé rodiče.