Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Vedení žáků k samostatnému myšlení - co udělat, než vyjdou žákovské noviny, sbírky poezie, sborníky vlastní tvorby apod.

seznam všech úvah

Veedení žáků k samostatnému myšlení

Dne 19. 4. 2012 jsem se zúčastnila workshopu: „Jak přimět žáky k samostatnému myšlení“. Workshop se podstatně lišil od workshopu předchozího a to: „Jak přimět teenagera k činnosti, který rovněž vedla paní Mgr. Eva Bělohlavová. V dopoledním workshopu o teenagerech začala vyprávěním příběhů ze své pestré praxe, odpolední workshop však pojala tak, aby se i studenti aktivně zapojili.
Odpolední setkání začalo debatováním o Základních právech dítěte, mezi které patří: právo na život, právo na jméno, právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí, duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život, právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení, právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním. Už v této části, kdy paní Mgr. Eva Bělohlavová vzala do ruky diktafon a obcházela studenty s otázkou, zda lze děti dostatečně ochránit před násilím a zda žijí v bezpečném státě, odešla spousta z nich pryč. V druhé části, kdy zadala skupinovou práci, odešla další spousta studentů. Vzhledem k názvu workshopu tam mnoho studentů přišlo proto, aby se dozvěděli jak dovést žáky k samostatnosti, vlastnímu názoru, jak naučit žáky svobodně se vyjadřovat, jak podpořit schopnost samostatné činnosti žáků zapojením do mediální komunikace. Velmi se mi líbilo, jakým způsobem to paní magistra demonstrovala, a to, že náš donutila aktivně se zapojit. Ale proč studenti odcházeli? Podle mého názoru by takové to formy „výuky“ měly být mnohem častější. Právě takto – tedy skupinovou výukou, kolektivní prací, se studenti sbližují, a právě teď vidí, že můžou vyjádřit svůj vlastní názor. Tak jak již bylo zmíněno v mé předcházející úvaze o činnosti teenagerů, myslím, že opět vše záleží na přístupu pedagoga. Zda pedagog si dokáže připravit hodiny tak, aby přiměl žáky k vlastnímu myšlení.
Paní magistra vede s žáky v Domě dětí a mládeže ve Vratimově, časopis „Déčko“. I přesto, že tuto aktivitu, tedy psaní článků, dělají žáci základní školy ve svém volném čase, je vidět, že díky přístupu a týmové práci dokáží vyjádřit svůj vlastní názor a samostatně myslet.