Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Dne 19. 4. 2012 jsem se zúčastnila workshopu: „Jak přimět teenagery k činnosti“. Workshop se podstatně lišil od workshopu následujícího a to: „Vedení žáku k samostatnému myšlení“, který rovněž vedla paní Mgr. Eva Bělohlavová. Dopolední setkání začala vyprávěním příběhů ze své pestré praxe, odpolední workshop však pojala tak, aby se i studenti aktivně zapojili.
Dopolední workshop začal vyprávěním příběhů paní magistry od počátku jejího studia žurnalistiky až k vedení dětí v Domově dětí a mládeže ve Vratimově. Postupně jsme se dostávali k tématu daného workshopu a jedním ze zajímavých postřehů, který mi utkvěl v paměti, bylo vyprávění o setkání dětí ze základních škol s celebritami. Ano, setkání sice neproběhlo na školách a díky aktivitě učitelů, ale ve volném čase žáků, kdy navštěvují Dům dětí a mládeže ve Vratimově. Žáci se mohli setkat s významnými a známými osobnostmi. Důležité na tom bylo, že celebrity dokázaly žákům říct a vysvětlit, že jsou slavnými jen díky své snaživosti, píle a přístupu a dnes se právě proto pohybují na „prknech, která znamenají svět“. Žáky takové setkání s celebritami opravdu dokáže motivovat. Různými aktivitami, ať už například vedení časopisu Déčko, díky kterému se právě pubescenti mohli setkat s nejrůznějšími celebritami od Jana Železného, přes Báru Špotákovou až po Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, nebo sportovními aktivitami teenagery je možno motivovat a přimět k nejrůznějším činnostem.
Ano, druhá otázka je, zda vůbec teenageři chtějí být aktivní. V dnešním přetechnizovaném světě pubescenty zajímá vlastní osoba, to jak vypadají, jak se líbí a jakou mají profilovou fotku na facebooku. Univerzální rada jak je přimět teenagera k činnosti neexistuje. Mým názorem je, že teenager dokáže být aktivní a věnovat se nejrůznějším činnostem, ale musí mít k tomu dobré rodinné zázemí a dobrý přístup pedagoga.