Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Rozhodla jsem se zúčastnit se workshopu s názvem Desatero učitele, protože mě zajímalo, zda mi bude poskytnut nějaký konkrétní návod na to, jak v mé pozdější praxi učit děti na prvním stupni základních škol. Workshop byl sice zaměřen spíše na vzdělávání dětí na druhém stupni, ale i přesto se mi velice líbil, protože byl naplněn příjemnou atmosférou a povzbuzujícím charakterem k učitelskému povolání.
Myšlenka vytvoření desatera učitele, tedy toho, co by měl správný učitel dodržovat (být spravedlivý a oblíbený, ale zároveň aby si získal potřebnou autoritu) a jak by měl vést hodinu, mě určitě obohatila. Zejména mě zaujala myšlenka prvního příchodu do třídy, ve které budu učit nebo dokonce dělat třídní učitelku. První předstoupení před třídu pro mě bude určitě jeden z nejtěžších okamžiků v mém životě. Sama sebe se totiž občas ptám: „Zvládnu to?“ Ale nakonec mi nezbude nic jiného, než si dodat odvahy a i díky tomuto workshopu jsem přišla na to, že pouze musím být svá, odvážná a nedat dětem možnost zesměšnit mě nebo na ně působit vylekaně.
Také spravedlivé hodnocení žáků by se dalo prodiskutovávat dlouhé hodiny. Podle mého názoru si musíte stanovit určitá pravidla, přes která „nejede vlak“. Pokud po dětech budete vyžadovat nějakou práci, musíte trvat na jejím dokončení a předem jim stanovit kritéria této práce, za které budou následně hodnoceny. Je ovšem velmi těžké být vždy spravedlivý, protože každé dítě je osobnost, a každé dítě se jinak chová, jinak přemýšlí, má jiné předpoklady a nadání. Proto bych si moc přála, abych mohla každé dítě ve své třídě, ve které budu učit, dokonale poznat, a vědět tak, v čem je které dítě dobré a podle toho jim i rozdělovat úkoly a zadávat práci. Nedokážu říct, zda budu vždy spravedlivá. Myslím, že každý člověk, a dokonce i učitel, dělá chyby. A myslím si, že není nic špatného na tom ukázat dětem své slabé stránky. Nemělo by se to stávat často, ale tím, že dětem ukážeme, že i my jsme omylní, se k nim přiblížíme po lidské stránce a staneme se lepšími kamarády.
Celý workshop mě velmi obohatil, obě dvě paní lektorky byly velmi příjemné a bylo vidět, že mají mnoho zkušeností z letité praxe. Líbil se mi jejich rázný, ale zároveň osobitý přístup k dětem, které jsou v dnešní době těžko zvladatelné, a není opravdu jednoduché přimět je k nějaké činnosti, která by rozvíjela jejich osobnost, bavila je a tím pádem by i rádi chodili do školy. Myslím, že nám tyto paní učitelky dodaly odvahu a ukázaly nám, že je učitelské povolání zábavné a přínosné nejen pro společnost, ale i pro samotného učitele. Protože vidět za sebou plody své práce musí být ta nejúžasnější odměna.