Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ

Dne 22. března jsem se zúčastnila mého prvního workshopu Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ. Nevím, zda proto, že byl první nebo proto, že mě toto téma opravdu lákalo, oslovil mě ze třech navštívených nejvíce. I když nestuduji obor Učitelství pro 2. stupeň, s tímto tématem se v rámci svého oboru Speciální pedagogika předškolního věku také pravidelně setkávám.
Myslím si, že většina lidí ví, o čem se mluví, když tohle téma vejde do diskuze, ale málokdo umí s dětmi s poruchou učení pracovat a podávat jim informace a nové poznatky tak, aby byly i pro ně přijatelné a co nejlépe uchopitelné. Před příchodem na pedagogickou školu jsem se ani já velmi nad tímto tématem nezamýšlela.
Když zavzpomínám na léta strávená v základní škole, uvědomuji si, že někteří mí spolužáci dostávali jiné písemné práce, četli pomaleji a diktáty s námi nepsávali. Vždy jsme se s ostatními nad tímto pozastavovali a přišla nám jejich úleva nespravedlivá. Dodnes nerozumím tomu, z jakého důvodu nám tahle problematika nebyla alespoň jednoduše vysvětlena. Vždy jsme jen slýchávali: „Oni musí mít úlevu“. Co si má pod touto větou dvanáctileté dítě představit? Po nástupu na střední školu jsem pochopila, oč se jedná a co se pod frází ze základní školy skrývá. Nevím, zda je informovanost dětí i dospělých o tématu poruchy učení v dnešních školách lepší, ale já pevně doufám, že ano a že přístup k těmto dětem je podstatně vnímavější a propracovanější.
Po návštěvě workshopu jsem částečně pochopila, jak asi děti s poruchou učení vidí při čtení a jak se cítí, když dojde na již zmíněný diktát. Díky skvělým a hlavně zkušeným pedagožkám, které nás odpolednem provázely, jsem získala mnoho nových informací v tomto ohledu a podstatně jiný pohled na skutečnost. Myslím, že i dnes je ve školství mnoho neinformovaných pedagogů, kteří neví, jak k žákům s poruchou učení přistupovat a jaké materiály jim podávat. Tato cesta, pomocí workshopu mi přišla jako skvělá příležitost pro nás, budoucí pedagogy, ale i pro osoby pedagogikou nedotčené. Skvěle propracované a promyšlené odpoledne nám umožnilo nahlédnout do světa dětí, které to ve škole, ale jistě i v běžném životě nemají jednoduché. Myslím, že mnoho z nás, kteří se zúčastnili, dokážou použít získané informace v praxi. A to je podle mého názoru v dnešní době velmi důležité a užitečné, proto hodnotím tento workshop velmi kladně. Celé odpoledne splnilo má očekávání a již dnes se těším na zajímavé workshopy v dalším semestru.