Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Začátkem března jsem byla přihlášená na víkendovou akci Prezentační dovednosti: A on tam stál jako solný sloup a neřekl ani „ B“. Zájem o toto téma na této víkendové akci byl naplněn a tak jsem byla jen náhradník. Vzhledem k tomu, že se nikdo neodhlásil, byla mi nabídnuta jiná alternativa splnění podmínek k získání kreditů a to absolvování 3 workshopů a dodání úvahy na 1 A4 na téma jednoho ze tří workshopů. Ve chvíli kdy jsem se začala zajímat o nabídku workshopů, byla již mnoho míst obsazených. I přes to se mi podařilo tyto tři povinné kurzy najít a zapsat.
Dne 5.4 2012 jsem absolvovala první dva z nich.
První z workshopů nesl název Škola hrou a svět v obrazech s podtextem „praktické ukázky aplikace zásad ve waldorfské škole a hledání vlastních zdrojů tvořivosti při vyučování. Jak v sobě a v dětech probudit umělce, který osloví cit, rozum i vůli.“.
Druhým workshop nesl název Předcházení vývojovým poruchám učení s podtextem„Jak praktické činnosti rozvíjejí tvořivé myšlení a vůli; prstová cvičení, ruční práce, kreslení, tělesná cvičení. Vyprávěním k citlivému prožívání světa (od 1. po 9. tř.), předcházení vývojovým poruchám učení, správnými návyky v 1. třídě ke zdravému rozvoji individuality dítěte“.
Třetím absolvovaným workshopem byl „Jak přimět teenagery k činnosti“ který se konal 19. 4. 2012. Toto téma bylo zajímavé. Kdo s touto věkovou kategorií někdy pracoval, ví, že jde o opravdu svízelný a někdy nadlidský úkol.

ÚVAHA: Škola hrou a svět v obrazech Replica Handbags
s podtextem „praktické ukázky aplikace zásad ve waldorfské škole a hledání vlastních zdrojů tvořivosti při vyučování. Jak v sobě a v dětech probudit umělce, který osloví cit, rozum i vůli.“.
S pojmem Waldorfská škola nebo Waldorfská pedagogika jsem se setkala poprvé již před mnoha lety. K tomuto seznámení došlo při mém studiu.
(Př.:Alternativní školy: Podle prof. Průchy je možné rozlišit 3 hlavní skupiny těchto škol:
• klasické reformní školy
• církevní školy
• moderní alternativní školy
Waldorfská škola r. 1919 R. Steinerem, vychází z antroposofické filozofie – uvědomění si pravé podstaty člověka. Má podporovat individuální nadání a tvořivý duchovní život, důraz se klade na komunikaci a schopnost vyjádřit se a číst se děti učí později než v tradiční škole….) atd.
Prosté teoretické znalosti jsem tedy měla. Od té doby se s tímto pojmem průběžně setkávám a to nejen v zaměstnání, ale i u známých. Zajímala jsem se o nové způsoby výchovy dětí, četla jsem různé publikace, absolvovala jsem např. i týdenní pobyt s jiným alternativním programem“začít spolu“. V mateřském centru pří DDM Vila Doris v Šumperku jsem navštívila Monte klub, kde si hrají a taky pracují podle principů Montessori pedagogiky. Vhled na waldorfský způsob výchovy jsem získala na DDM v Šumperku, kde jsem byla v „kroužku“ WALDORFSKÁ ALTERNATIVA.
Vzhledem k tomu že jsem měla určitou představu o tomto výchovném směru, nebyla volba workshopu Škola hrou a svět v obrazech úplně tím pravým, o co bych měla zájem. Potřebovala jsem ale účast, a tak jsem se na něj přihlásila.
V prvopočátku mě zaujal podtext workshopu „praktické ukázky aplikace zásad ve waldorfské škole a hledání vlastních zdrojů tvořivosti při vyučování. Jak v sobě a v dětech probudit umělce, který osloví cit, rozum i vůli.“ Hned při prvních minutách s paní lektorkou jsem usoudila, že tato moje volba byla volbou správnou.
Žádná planá teorie. Během několika prvních vět nás zavedla mezi skřítky. Pomocí jednoduchých prožívaných her nám byla nabídnuta možnost jak dětem přiblížit sčítání, odčítání. Pomohla nám, jak pomoci dětem hravou, nenásilnou formou zvládnout naučení abecedy, hlásek tvrdých, měkkých a obojetných …V těchto aktivitách bych vyzdvihla slovo prožitek. Protože právě pomocí prožitku jde spousta informací velmi klidně a nenásilně dětem přenést, aniž by se vlastně prvotně „učily“.
Výklad paní Vlasákové mne velmi zaujal. Měla klidný projev, byla milá, přesvědčivá,nenásilná. Předčítání, povídání pohádek v jejím provedení je zážitek…
Opět se mi potvrdilo, že kam se mi moc nechce, nakonec dopadá výborně a jsem velmi spokojená. Děkuji