Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

5.4.2012 jsem se zúčastnila v dopoledních hodinách dalšího, u mě již druhého, workshopu. Tento měl název Škola hrou a svět v obrazech. Už když jsem si workshopy na začátku semestru vybírala napadaly mě myšlenky, co tyto workshopy bude naplňovat, bude mě to vůbec bavit? Tento workshop však byl dokonce nad má očekávání.
V první moment jsem si nebyla jistá, jestli jsem na správném místě. Lektorka začala mluvit o waldorfské škole, jaké mají podmínky k učení a další věci o kterých jsem neměla ani zdání a nakonec mě to velice zaujalo. Nikdy předtím jsem se o toto téma nezajímala a tak mě napadaly otázky typu: Je dobré, že se zde nevyužívají speciální pomůcky? Máme si k dětem utvářet nějaký hlubší vztah nebo si máme nechat odstup, aby z nás děti měly takzvaný respekt? V druhém případě si myslím, že asi záleží na věku třídy, kterou vyučujeme. U menších dětí bych řekla, že je lepší mít k nim nějaký vztah, zpříjemňovat jim povinnou školní docházku. Jak bylo řečeno na workshopu, zpříjemnit den třeba nějakou hrou, kde děti musí rozvíjet svou fantazii. U takto malých dětí je to podle mě potřeba, protože podle mého názoru, starší děti už tak velkou fantazii nemají.
Hodně si mi také líbila ta část, kdy lektorka vyprávěla o vysvětlování malým dětem. Je pravda, že mnohé věci se dětem vysvětlují složitě a k tomuto účelu je také dobré použít různé přirovnání k pohádkám, které jsou dětem mnohem bližší, než kdybychom jim vysvětlovali věci přímo. Dokáží si to mnohem lépe na takových příkladech představit. Někdo by pak mohl říct, že si pak děti budou myslet, že je všechno tak jednoduché, jako je v pohádkách. To je však dle mého názoru pak na rodičích a dalších lidí, kteří působí na výchovu dětí, aby si dokázali stanovit hranice, kdy je dobré vysvětlovat věci na pohádkách, a kdy už je čas, změnit taktiku a začít používat jiné přirovnání. Je to hlavně díky tomu, že děti se vyvíjí hodně rychle.
Krom přístupu k vysvětlování mě také zaujalo, přístup k jednotlivým dětem. V normálních školách, učitel nikdy nezvládá individuální přístup a to se mi také na waldorfské škole líbí. Učitelé se zde snaží přisstupovat k jednotlivým žákum individuálně.
I když na začátku workshopu jsem si nemyslela, že bych si z něj mohla něco prospěšného odnést, nakonec jsem byla velmi překvapena. Byl mi velkým přínosem a jsem ráda, že jsem na něm byla. V budoucnosti budu určitě vyhledávat workshopy na podobné téma.