Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagera k činnosti

Jak přimět teenagera k činnosti

Základním pilířem jak přimět teenagera k činnosti musí neodmyslitelně být pochopením vývojové psychologie pro toto období.
Teenager mění svůj postoj k sobě samému i okolnímu světu. Hormonální změny ovlivňují nejen jeho tělesné proporce, ale také jeho emoční nestabilitu. Stává se z něj introvert, přemýšlí sám o sobě, hodnotí svět velmi kriticky, začíná se spoléhat sám na sebe. Změny v myšlení umožňují teenagerovi pracovat se situacemi, které se ještě nestali. Jeho abstraktní myšlení způsobuje, že nejen, že zpracovává, kdo je, ale také čím by mohl za určitých okolností být. Sám k sobě je také velmi kritický. Nesnáší kompromisy a hledá nejednoduší řešení. V tomto období prozkoumává své vlastní já….
Vezmeme-li do úvahy, že svět není zrovna nejlepší místo, že se všichni můžeme mýlit, tak jak můžeme člověku, který se učí poznávat svou identitu říct, že zrovna toto je špatné. Pokud se mýlíme a mýlit se je lidské, tak na jednu stranu říkáme, že se můžeme mýlit a na druhé straně tvrdíme, že máme vždy pravdu. Není to zrovna nejednoduší řešení.
Z teenagera se stává dle jeho mínění dospělí člověk. Pokud je vezmeme jako dospělé lidi. Pokud použijeme větu typu: „Vynes odpadky a hned.“ Použijeme-li to v konverzaci s dospělým taky nepochodíme.
Vymlouvat počítačové hry a facebook jako zbytečnou ztrátu času? A jak to víte? Odstupem času? Nebo jen proto, že vy jste to v tomto období nepotřebovali?
Svět se mění, je neustále v pohybu. Práce s teenagery se neustále mění. Je však práce s teenagery těžší? Měníme se my, mění se doba. Práci s mladší generací posuzuje vždy starší generace. Střet starší a mladší generace pohání svět. Právě tak jsme se ze stromů dostali k pazourkům a posléze až k notebooku. Střet generací je skvělá věc.
Činnost teenagerů hodnotíme my, jsme starší někdy o 15 a více let. Naši činnost byla ta nejlepší a nejideálnější, přesto neuznáváme zkušenosti generace nad námi a hledáme si vlastní zkušenosti.

Za dob mé babičky byl strašný hit kniha Kája Mařík a to také chtěla, abych jí předčítala, nic jsem nepochopila zdála se mě být nudná, ale stejně jsem četla. Byla jsem na konci 2 třídy. Tak mě babička chtěla přivést ke čtení. Její nejoblíbenější knihou. Musela jsem si najít vlastní knihu.

V popředí zájmů dnešní generace teenagerů není a ani nutně nesmí být to, co bylo v popředí starší generace. Byl by to příznak stagnace společnosti. Nikam bychom se nevyvíjeli.

Jak tedy přimět teenagery k činnosti? Vytvořit nové možnosti trávení volného času, které bude založeno na aktuálním světě z hlediska dnešních teenagerů, nepřesvědčovat o správnosti našich argumentů, ale poslechnout si názor a argumenty debatující protistrany. Nesnažit se teenagery přesvědčit zkušenostmi, které máme. Přizpůsobit se některým zájmů teenagerů. Především komunikovat