Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Před tímto workshopem jsem neměl moc očekávání, jelikož název je trochu zavádějící a jelikož jsem neměl přílišné očekávání, tudíž jsem mohl být hodně překvapen. A to jsem také byl! Sice název mi moc nenapověděl a také obsah anotace, sylabu nebyl zcela přesný.
Tento workshop by o práci s dětmi a mládeží ve volnočasovém zařízení, které byl zamřen na mediální výchovu a vedení časopisu, novin.
Lektorka se nám ze začátku představila: má vystudovanou žurnalistiku; pracovala v různých kroužcích, učila malé děti anglický jazyk; působila také v novinách, ale hlavně se zabývá prací s dětmi a mládeží, kde rozvíjí jejich kompetence v oblasti mediální výchova, komunikace a počítačová gramotnost. Seznámila nás se svou dlouholetou prací jako pedagožka volného času i přesto, že pedagogické vzdělání nemá téměř žádné. Z jejich slov, bylo ale poznat, že pokud někdo má zájem o práci s dětmi, mládeží, tak to jde i tak … ale podle mě, je pedagogické vzdělání vždy dobré a hlavně důležité!!
Pro pedagogy je velmi náročné zaujmout své žáky, hlavně teenagery, kteří jsou v období pubescence hodně nároční na udržení pozornosti, proto byl tento workshop celkově pro mě přínosem, ikdyž to bylo pouze z oblasti mediální výchovy a také nestuduji obor zaměřený na vzdělání, ale na terapie ve speciální pedagogice. Myslím si však, že některé postřehy z workshopu budu moci využít i při této své práci.
Pro práci s mládeží je velmi důležitá motivace. Sám si vzpomínám, že ještě nedávno, když jsem chodil na střední školu, byla pro mě motivace ke studiu nebo i k další zájmovým činnostem velmi důležitá.
Během workshopu, kde hlavní myšlenkou byla motivace mladých lidí něco dělat, nám paní lektorka pověděla, jak ona sama motivuje své žáky v mediálním kroužku. Sdělila nám, že je velmi důležitá vzájemná komunikace, bez které se nikdy nikdo neobejde. Dále jsem si na workshopu uvědomil, že základem téhle komunikace je hlavně myšlenka, kterou chceme ostatním sdělit. Důležité je, abychom věděli, jak tyto myšlenky správně formulovat, aby tomu rozuměli ostatní. Ale je také podstatné velmi dobře poslouchat a snažit se o zpětnou vazbu.
Paní lektorka nám přinesla ukázat i výsledky své práce, kterou samozřejmě dělá společně se svými žáky. Ukázala nám výtisky „školních“ novin, almanachy básní svých žáků, které byli některé velmi povedené.
Celkově mě workshop zaujal, ikdyž jak jsem podotkl na začátku úvahy, tak jsem neměl přílišná očekávání, tudíž jsem nemohl být ani moc zklamaný. Bohužel mi to v závěru nepřišlo jako moc interaktivní workshop, ale spíše přednáška o práci lektorky. jelikož jsme ale měl před tím zase naopak interaktivní workshopy, tak jsem spíše tento oddychový a přednáškový workshop zase uvítal.