Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Tvorba projektů na 1. stupni základních škol

Na začátek musím říci, že tohle byl ten nejlepší workshop, který jsem absolvovala! Poskytl mi mnoho informací a nápadů, které budu moci uplatnit v praxi.
Při přihlašování jsem vůbec netušila, co projekty jsou, jelikož teprve studuji 1. ročník učitelství 1. stupně. Myšlenka projektového vyučování mě naprosto nadchla. Také určitě díky panu Mgr. Petru Kovářovi, který nám dané téma uměl skvěle podat, poskytl neuvěřitelní množství informací, užitečných rad a materiálů.
Myslím si, že projektové vyučování by alespoň jednou do roka měla zavést každá škola na prvním stupni. Je to velice zábavná forma učení, která děti zaručeně nadchne a naučí spoustu praktických věcí. (Např. Vázání uzlů a Morseovu abecedu by se asi normálně neučily. Ale díky projektu Námořníci se tohle naučí.) Bohužel všechno tohle je finančně náročnější než normální vyučování, protože potřebujeme různé materiály a pomůcky k danému projektu podle tématu. Témata mohou být například Námořníci, Indiáni, Pohádková země. Z menší části mohou pomoci i rodiče dětí, když přispějí nebo koupí dítěti potřeby k tématu, ale bohužel v dnešní době je takových ochotných rodičů málo, proto většina závisí na finanční situaci školy a ochotném řediteli. Někdy nejde jen o finanční situaci, ale o pouhý nezájem a nepochopení ze strany ředitele. Učitel může být sebe víc schopný, šikovný a nápaditý, ale není mu to nic platné, když ředitel školy s těmito projekty nesouhlasí.
S projektovým vyučováním v běžných hodinách ve škole se asi budeme setkávat málo, ale lepší realizace může proběhnout na školách v přírodě. Učitel a žáci nejsou omezeni prostorami třídy ani neochotným ředitelem a mohou plně využívat přírodu. Každý projekt je samozřejmě velice náročný na přípravu, realizaci a vyžaduje veliké úsilí, ale já si myslím, že výsledek stojí za to. Děti se spolu naučí lépe komunikovat a procvičí si práci ve skupinkách. Volnější vztahy při projektovém vyučování mohou upevnit vztahy mezi žáky i mezi učitelem a žákem a mohou odbourat případné bariéry při řešení problému.
Dle mého názoru bychom mohli projektové vyučování nazvat také ,,Škola hrou,, a to se vším všudy. Kéž by každé dítě mohlo zažít nějaký tokový propracovaný projekt, který utvořil Mgr. Kovář. Každý učitel by měl absolvovat nějaké školení o projektovém vyučování a jednou za rok ho zorganizovat. Nejsem zastánce alternativních škol, aby taková výuka hrou probíhala celý rok. Ale na změnu jednou v roce naprosto skvělé a děti to zaručeně ocení.
Určitě jsem si z tohohle workshopu odnášela inspiraci a budu ji chtít využít při své praxi s dětmi ať už ve škole nebo jinde. Takových učitelů jako je Mgr. Kovář by mělo být více a budoucí učitelé ale i neučitelé by si ho měli vzít za vzor, aby viděli jak je skvělé a krásné, když má člověk svoji práci rád.