Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Dne 5. 4. 2012 jsem se dostavila, jako jedna z mnoha, na workshop s názvem Škola hrou a svět v obrazech. Téma workshopů jsem si mohla vybrat podle svého vlastního uvážení, proto jsem se zaměřila na takové workshopy, které pro mě budou v pedagogické praxi jakkoliv přínosné. Téma Škola hrou a svět v obrazech jsem si vybrala z jednoduchého důvodu. Jelikož studuji pedagogickou fakultu, myslím si, že je škola hrou nejlepší cestou k tomu, aby žáky výuka nejen bavila, ale také aby si z ní něco odnesli.
Již předem jsem věděla, že se tento kurz bude týkat waldorfské školy. Přesněji řečeno jsme měli absolvovat praktické ukázky aplikace zásad ve waldorfské škole a hledat vlastní zdroje tvořivosti při vyučování. Měli jsme se dozvědět, jak v sobě a v dětech probudit umělce, který osloví cit, rozum i vůli. Ihned jsem si řekla, že budeme dělat mnoho aktivit a mnoho se toho dozvíme. Workshop byl určitě přínosný, avšak svým zaměřením, tedy na waldorfské školy, byl určen spíše pro budoucí učitele prvního stupně základních škol a mateřských škol, což tak zcela nepasuje do mého oboru, tedy zaměřenosti na druhý stupeň základních škol. Ničemu to však nevadilo. Dozvěděla jsem se mnoho nových informací, poznala jsem různé a nové metody v práci s žáky.
Myslím si, že je velice důležité, aby se pedagogové dále vzdělávali a objevovali nové formy práce s žáky. Důraz by měl být kladen na individualitu jedince, i když chápu, že v klasickém vyučovacím procesu je složité věnovat se jednomu žákovi a dalších pětadvacet nechat za zády. Ve waldorfských školách je úžasné právě to, že jsou děti samostatné a snaživé a chtějí se něco nového naučit. Ve workshopu se mi líbilo, že lektorka přistupovala k žákům s individuálním nadhledem, vysvětlovala nám, posluchačům, proč se s jedním žákem baví takovým způsobem a u jiného použije jinou metodu práce.
Bylo zajímavé sledovat, jak si dokáže s nepředvídatelnými situacemi poradit. Pro učitele prvního stupně je určitě velice inspirující vidět, že nová a individuální práce děti dokáže zaujmout. Osobnost učitele v tom hraje obrovskou roli. Nestačí pouze být mistr v oboru teoreticky, ale opravdu dokázat své poznatky přenést do praxe a zvládnou děti zaujmout. Paní lektorka byla vnímavá a taková, jaká by podle mě učitelka ve waldorfské škole měla být. Naučila nás praktické dovednosti ve výuce s žáky a ukázala, co výuku dětem zpříjemní. S tímto typem školy jsem se seznámila již na SŠ v rámci předmětu pedagogiky, avšak nikdy jsem jejich výuku neviděla na vlastní oči. Workshop mě zaujal tím, že jsem se konečně prakticky dozvěděla, jak to v takové waldorfské škole chodí a že hravá forma učení žáky opravdu obohatí a že si toho děti z hodin hodně odnesou. Skvělé bylo, že jsme si mohli některé výukové metody sami vyzkoušet. Kde jinde bychom se s těmito aktivitami seznámili? Myslím, že kurz zaměřený na práci žáků ve waldorfské škole byl přínosný a poučný.