Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Při výběru workshopů na letní semestr mi na první pohled utkvěl jeden z velice zajímavých témat „Jak přimět teenagery k činnosti“. Na tento workshop jsem se opravdu těšila a přemýšlela jsem, jakou formou bude prezentován a také, co za informace se o „krocení“ teenagerů dozvím.
Základní myšlenkou tohoto workshopu byla komunikace, jakožto základní potřeba a nutnost jejího bezchybného zvládnutí, Replica Handbags avšak hned v úvodu jsem zjistila, že workshop nebude obsahovat rady pro budoucího učitele, ani žádné fígle. Spousta posluchačů byla zklamána, avšak já nikoliv. Paní Mgr. Bělohlavá podávala problematiku teenagerů velice příjemným stylem, ze kterého si každý vybere, co je mu libo. Její zkušenosti jsou opravdu cenné a bylo vidět, že toho s dětmi spoustu prožila, ať chvíle veselé či složitější.
Prvním a také, troufnu si říci, hlavním problémem teenagerů je dnes počítačová technika i veškeré sociální sítě. Počítače nám jsou v širokém spektru dozajista k užitku, avšak pro školáky, zejména teenagery, mi přijdou spíše ke škodě, než k užitku. Z řad těchto dětí se vytrácí komunikace prostřednictvím „face to face“, o dopisech ani nemluvím. Děti a teenageři tráví veškerý svůj čas hraním her po síti, chatováním si s kamarády či sezením jen tak u počítače prohlížeje si různé webové stránky. Kde jsou ty doby, kdy jsme si jako děti nejraději hráli venku a každý propršený den byl pro nás úmorným čekáním na slunce? Samozřejmě jsme si dokázali vyhrát i za deštivých dnů, ale dnes? Hřiště před domy na sídlišti zejí prázdnotou, až na pár výjimek. A já se tedy ptám, kde je problém? Je problém převážně ve výchově? Nebo jdou počítače tzv. „s dobou“, že to teenagerům přijde naprosto normální, trávit veškerý svůj volný čas vysedáváním u monitoru. Když se zamyslím hlouběji, dříve nebylo natropeno tolik trestných činů jako v dnešní době. Dle mého soudu je to i tím, o čem se zmiňovala paní Mgr. Bělohlavá, že se děti, teenageři příliš otevírají veřejnosti na sociálních sítích. A opravdu již byla velká spousta spáchaných činů právě díky těmto sítím. Jak se říká: „Dobrý sluha, ale zlý pán“. Tímto nechci tvrdit, že veškerým jednáním stojí počítačová technika! Ba naopak, já sama za sebe si myslím, že za vším tímto jednáním dětí stojí výchova, alespoň z větší části. Rodiče by měli vést děti ke sportu, kultuře, zábavě v jiném slova smyslu než hraní her na počítači. Měli by děti zaujmout. Vždyť dnes máme spousty kroužků pro děti, uměleckých škol, domů pro děti a mládež, tak se opět ptám, kde je problém.
Můj celkový dojem z workshopu je velice kladný, už kvůli formě, kterou nám byl podán. Paní Mgr. Bělohlavá líčila své příběhy a postřehy s ohromnou chutí a vervou. U této sympatické osoby šlo vidět, že je pro ni její práce zároveň koníčkem.