Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Předcházení vývojovým poruchám učení

seznam všech úvah

Předcházení vývojovým poruchám učení

Ve čtvrtek 5. 4. 2012 jsem se zúčastnila workshopu s názvem „Předcházení
vývojovým poruchám učení“, který vedla Mgr. Ilona Šťastná.
V dnešní době přibývá dětí s poruchami učení. Čím to je? Myslím si, že jedním z faktorů
je jeden velký shon, který děti obklopuje. Jejich tělo se nemůže v klidu a správně
vyvíjet. Už od malička jsou na ně kladeny velké a vysoké nároky, často jsou i dost
přemrštěné. Ideální dítě již ve 3 letech krásně zpívá, tančí, kreslí, cvičí aerobik, hraje
tenis, mluví třemi jazyky a chodí do baletu a na fotbal. Ano, asi jsem to přehnala, ale
když rodiče chtějí mít ze svých ratolestí ideální potomky, často se stává, že již od
brzkých let je tlačí do různých aktivit. Myslím si, že dětem často více chybí čas na hraní
a společně strávený čas s rodiči. Málo který rodič přijde z práce dříve, aby mohl čas
strávit se svým dítětem, mohl si s ním hrát či zajít s ním na hřiště.
Jednoduchými hrami a aktivitami u dětí rozvíjíme správnou jemnou i hrubou
motoriky, jeho smysly a rovnováhu. Je potřeba u dětí nastolit pevný každodenní režim –
aby dítě chodilo spát, pravidelně vstávalo, jedlo a mělo prostor na hraní. I sami děti jsou
si jistější, když mají stanovený pevný denní režim. Ví, kdy a co přijde, na co se může
těšit. Dle mého názoru je také třeba dostatečně u dětí rozvíjet správnou řeč
(komunikaci). Komunikace je taková je pro sociální rozvoj nezbytná. Dětská řeč se vyvíjí
již v útlém věku, proto je třeba, aby rodiče byli dětem dobrým příkladem. Moc se mi
líbí, když rodiče svým dětem před spaním čtou pohádky nebo je vypráví. Tím roste jejich
slovní zásoba, ale i dětská fantazie. Navíc, když budou děti zvyklé na čtení z knížek již v
dětství nebude pro ně problém vzít knihu do ruky až budou umět číst.
Čím bychom ještě dětem mohli prospět? Poskytovat jim prostor pro dostatečný
pohyb. V dnešní době, kdy děti více času tráví u televize než venku na hřišti je to
opravdu potřeba. Děti se tímto způsobem rozvíjí po všech stránkách – motorika, myšlení
či rovnováha apod. A navíc si myslím, že jedna z dalších civikizačních chorob o které by
se mělo mluvit je obezita.
Byla bych ráda, kdyby i v mém případě nezůstalo u planých názorů, ale abych
uváděla své myšlenky do praxe.
Radka Stránská