Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ANGLIČTINA VŠEMI SMYSLY NENÍ NESMYSL

V uplynulých týdnech letního semestru jsem každý čtvrtek docházela na workshopy, které se konaly pod záštitou MŠMT financované Evropským sociálním fondem, s názvem Pedagogika v praxi a umění učit: zvyšování atraktivity povolání učitele. Tento projekt je určen studentům UP se zaměřením především na budoucí učitele. Projekt přispívá k vyšší připravenosti absolventů a uplatnitelnosti učitelů. Výuka probíhala formou interaktivních seminářů, které jsou prakticky zaměřené, prožitkové, založené na souhru zkušeností a záměru vnést do výuky nové poznatky, metody, inovace, kreativitu apod.
Dne 12. 4. 2012, jsem se zúčastnila již posledního workshopu. Jelikož studuji učitelství a v budoucnu budu učit i cizí jazyk, velmi mě proto zaujal workshop s názvem: „Angličtina všemi smysl není nesmysl“, na který jsem se bez váhání přihlásila. Těšila jsem se, že se dozvím nějaké užitečné rady a zkušenosti z praxe. Kolem deváté hodiny dopoledne nás všechny přivítala paní Ing. Alena Vašků, soukromá lektorka s 26 - letou praxí, autorka inovativní metodiky a cvičebnic tzv. „Přípravné angličtiny“. První část workshopu uvedla písní „Hello, my little friends“ doprovázenou na hudební nástroj a úvodním dialogem v angličtině se zapojením všech zúčastněných. Vyprávěla, jak je důležité zapojit písničky do hodiny anglického jazyka. Také jsme si nacvičovali výslovnost, tedy zvuky, které děti neznají z češtiny. Zkoušeli jsme si různá fonetická cvičení, jako jsou např. hra na vyřazovanou, neboli slabikování slovních spojení, či slov, nebo trojí hlasitost, kde jsme mluvili mimikou, šeptem a poté nahlas. Líbilo se mi, že paní Ing. Alena Vašků nás všechny zapojila do daných cvičení, či názorně ukázala na několika dobrovolnících. Zajímavá byla i ukázka melodizace některých slov a frází, které si sama vytvořila k procvičení slovních spojení, nebo použití již známé melodie s vlastními obměnami a choreografií. Všechny tyto metody nám předvedla, ať už osobně, nebo pomocí videa. Ukázala nám, jak kreativně lze vytvořit hodinu anglického jazyka, jak se nebát v angličtině zpívat, pohybovat, melodizovat apod. a hlavně, jaké přínosy tato metoda má. Myslím si, že takto strávená hodiny anglického jazyka má pro děti mladšího školního věku větší přínos, než pouhé učení se nazpaměť, či nezáživné koukání do učebnic.
Na závěr nám všem rozdala materiály, se kterými jsme se během workshopu setkali, a které nám pokaždé připomenou dané metody. Mnohé z těchto nápadů mě zaujalo a dovedlo k názoru, že učení může být i velmi zábavné, je potřeba jen umět správně využívat všech metod, pomůcek a dalších tvořivých činností. Tímto seminářem jsem si i já rozšířila své vlastní nápady a poznatky, které jsou velmi důležité pro povolání učitele.

Rolex Replica Watches Cílem tohoto projektu je nabídnout semináře, které reagují na potřeby ve školství. Na závěr se proto ptám, zda nám pomohl tento projekt zlepšit své praktické dovednosti? Ano, jsem o tom přesvědčena. Jelikož se Pedagogika v praxi se konala formou přednášek, ukázek hodin apod., a především, že je vedli zkušení odborníci, ale také učitelé s mnohaletou praxí a hlavně zkušenostmi, mohli jsme si díky workshopům obohatit o nové cenné informace, ale i inspirace a rady nejen pro budoucí posty učitelů.