Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

seznam všech úvah

Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

Ve čtvrtek 12. dubna jsem se spolu s mnoha dalšími studenty zúčastnila workshopu s názvem Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog. Problematika drog a drogové závislosti mě osobně velmi zajímá, a tak jsem byla opravdu nadšená, když jsem zjistila, že se takovýto workshop bude konat.
Můj první dojem byl trochu rozporuplný. Mrzelo mě, že je nás tak velký počet, ale nebylo se čemu divit. Toto téma a celá problematika drog je dnes velmi žádaná a pro mnoho lidí, nejen studentů, velmi zajímavá. Zklamání z mnoha lidí ale uvedl v zapomění pan lektor Martin Procházka. Jeho charisma, sebevědomé vystupování a vtip určitě nezaujal jen mě. Do celého workshopu vnesl hned na začátku několika hláškami pohodu a ukázal, že se nemusíme bát reagovat a mluvit- i když to bylo v tolika lidech poněkud problematické.
Celý workshop bohužel probíhal spíše teoreticky. Sami jsme se zapojili pouze jednou, a to ve skupinkách. Naším úkolem bylo vymyslet program či plán, který by mohl zbavit mladistvého ve věku 14 až 18 let jeho závislosti. Následovala krátká prezentace jednotlivých skupin, při které jsme zjistili, že spoustu z nás napadají stejné věci. Některé nápady byly však zcela unikátní a za to jsem ráda. Někteří z účastníků mi tak zase o něco rozšířili obzory.
Druhá polovina workshopu se mi už bohužel nezamlouvala tolik, jako ta první. Možná je to jen můj dojem, ale měla jsem pocit, že atmosféra poněkud zhoustla. Pohybovali jsme se stále víc a víc v jakési duchovní rovině, kde se vše točilo kolem vědomého versus nevědomého poznání pod vlivem drog.
Od celé akce jsem očekávala, že se dozvím něco, co mi pomůže rozšířit obzory v rámci mé, doufám, budoucí profese, tedy psychologa- adiktologa. Bohužel se tomu tak ale nestalo. Z názvu pro mě vyplývalo, že bude řeč například o lidech závislých na heroinu, pervitinu či o lidech, kteří podstupují substituční léčbu např metadonem. Jak se k nim chovat? Jakým způsobem s nimi mluvit? Co po nich chtít a co už naopak ne? Jak jednotlivé drogy ovlivňují fyzickou i duševní stránku osobnosti? Ani na jednu z mých otázek mi bohužel workshop neodpověděl, i když věřím, že pan lektor odpovědi zná a v problematice drog se dobře vyzná.
Nechci ale psát jen negativně. Tak totiž nejspíš celá tato úvaha vyznívá. Workshop byl určitě zajímavý. Jen by bylo asi dobré více promýšlet, jak se budou jednotlivé workshopy a pvp akce jmenovat, protože samotný název má podle mě říct podstatu. V tomto případě tomu tak ale nebylo, alespoň podle mě. I tak ale děkuji za možnost se tohoto workshopu zúčastnit.