Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Dne 19.04.2012 jsem se zúčastnila workshopu vedeného Mgr. Evou Bělohlavou na téma „Jak přimět teenagery k činnosti“. Základní myšlenkou přednášky byla komunikace, jakožto základní potřeba a nutnost jejího bezchybného zvládnutí. V teoretické rovině nám byl prezentován způsob komunikace od nápadu, formulace myšlenky, volby způsobu jejího předání, vysílání, příjem předávané myšlenky a zpětná vazba. Nefunguje-li některý z uvedených bodů, komunikace se neuskuteční. Líbilo se mi i připomenutí, že při sdělení důležité informace je dobré vyžádat si zpětnou vazbu – zvláště u dětí školou povinných se zpětné dotazy, zda správně pochopil sdělované, osvědčují. Mimo to děti milují názorné předvádění, což by nemělo být v komunikaci s nimi opomenuto.
Zvláště s teenagery je dobré navázat kontakt prostřednictvím jejich zálib, věcí a aktivit, které mají rádi. V dnešní době se, zdá se mi, stále více dětí separuje u počítače, ať už zde hrají hry nebo tráví svůj volný čas na sociálních sítích. Vzdalují se stále více běžné mezilidské komunikaci a vystavují se té virtuální, která má zcela jiná pravidla. Lektorka na tomto místě hovořila i o možných nebezpečích a uváděla příklady pokusů, které předváděli dětem tak říkaje on-line, aby si toto riziko uvědomily.Určitě souhlasím, že i v této oblasti je prevence na místě a při shlédnutí části obsahu některé ze sociálních sítí se mi zdá, že je prevence stále ještě hodně málo.
Eva Bělohlavá působí dlouhá léta při Domě dětí a mládeže, kde vede kroužek mladých žurnalistů. Líbilo se mi, že na své přednášce uváděla konkrétní aktivity, kterými se jí daří vzbuzovat v dětech touhu po aktivitě, touhu dozvědět se něco nového a snažit se i pracovat na sobě. Tyto děti vydávají svůj časopis, ve kterém prezentují rozhovory, otiskují básně a další příspěvky. Dalším příkladem mohou být akce, kterých se děti směly účastnit – například tisková konference se známými sportovci, děti zde viděly zákulisí příprav, průběh tiskové konference, mohly dokonce i položit své dotazy. Jistě to pro ně byl jeden ze zážitků, které si budou dlouho pamatovat, měly možnost poznat slavné osobnosti a uvědomit si, že jejich sláva bývá vykoupena tvrdou prací a cílevědomostí.
Přednášející hovořila s nadšením o své práci s dětmi, bylo zjevné, že má dlouholetou praxi a mnoho zkušeností. Je příjemné vidět někoho, kdo se s takovou energií snaží děti motivovat a ukázat jim i něco víc. Zvláště v dnešní době, kdy mají rodiče stále méně času děti něco naučit, předat jim něco ze sebe, ze svých zkušeností a dovedností. Na druhou stranu jsem očekávala více konkrétních a rozličných tipů a rad, jak komunikovat právě s tak složitou věkovou skupinou, jakou jsou teenageři. Je ale možné, že žádný univerzální recept neexistuje. Jedním z hlavních pilířů zřejmě bude udělat si čas a naslouchat.