Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Když jsem se přihlásila na tento workshop, nevěděla jsem, co mě čeká, co se dozvím. Každopádně jsem počítala s tím, že se dozvím nějaké rady a triky ze života lektorky. Avšak mě překvapilo, že lektorka se více zaměřila na svou práci v oblasti mediální výchovy. Což bylo také velmi zajímavé. Jen jsem od workshopu asi čekala něco trošku jiného. Že se zaměří spíše na děti, které opravdu spolupracovat nechtějí a jsou problémové.
Jak jsem už řekla, lektorka to vzala spíše z té mediální stránky. Povídala nám o svém životě, o tom jak založila časopis s názvem „Déčko“. Také jsme se bavili o všech akcích, které organizuje a jak moc je to někdy složité. Zážitky z osobního života (především ty, v nichž figurovali slavné osobnosti) byly velmi zajímavé a opravdu dobře se poslouchaly. Obzvláště příhoda se Zdeňkem Svěrákem, protože já osobně jsem se s ním v reálném životě už také potkala. Dokonce jsem měla tu čest sedět s ním v restauraci u jednoho stolu.
Dále jsem si na workshopu připomněla, že základem komunikace je hlavně myšlenka, kterou chceme ostatním sdělit. Důležité je, abychom věděli, jak tyto myšlenky správně formulovat, aby tomu rozuměli ostatní. Ale je také podstatné velmi dobře poslouchat a snažit se o zpětnou vazbu.
Zajímavé bylo i oživení celé lekce diktafonem. Lektorka s námi vedla rozhovor a vše si řádně nahrávala. Trochu mě vyděsilo, že bych měla mluvit do diktafonu, ale „naštěstí“ na mě nevyšla řada. Na druhou stranu by to byla určitě dobrá zkušenost, protože někdy mi vyjadřování na veřejnosti a před cizími lidmi dělá problém.
Nejvíce se mi však líbila metoda, kdy jsme si sami vyzkoušeli vytvořit básničku. Jedná se o báseň: Povídá pondělí úterku od Jiřího Weibergera. Z jedné strany papíru byla báseň vypsána celá - originál. A z druhé strany byl vždy první řádek a druhý jsme měli doplnit. Ráda bych se s vámi podělila o básničku, kterou jsme vytvořily na rychlo s kamarádkami:
Povídá pondělí úterku:
Píšeme ve škole prověrku
Povídá úterý středě:
Ty se teda tváříš bledě
Povídá středa čtvrtku:
Snad nedostanu ve škole pětku
Povídá čtvrtek pátku:
Běda, jinak tě kopnu do zadku
Povídá pátek sobotě:
Mám z toho žaludek na vodě
Povídá sobota neděli:
Třeba bude výprask až v pondělí
Že tichá voda břehy mele:
Třeba se na všechno rychle zapomene…
Nakonec musím poznamenat, že z workshopu jsem si odnesla především to, že neexistují nějaké přesné postupy a metody, jak přimět teenagery k činnosti. Každý člověk je jiný a na každého člověka působí a má vliv něco jiného.