Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Předcházení vývojovým poruchám učení

seznam všech úvah

Předcházení vývojovým poruchám učení

V rámci projektů pedagogika v praxi jsem se obeznámila s více semináři, tématy s různou tématikou. Největší dojem na mě udělal workshop Mgr. Šťastné, který se konal 5. 4. 2012. Proč právě předcházení vývojovým poruchám? Je to jednoduché. Proč čekat na problémy, které mohou přijít, když můžeme v rámci jejich prevence výskytu zabránit?
Proto považuji za nutnost se o různých možnostech, technikách informovat. Tak nevidím důvod tuto aktivitu zajistit zrovna způsobem, hravým, záživným, ale přesto přínosným. Užitečná cvičení, která můžeme s dětmi zkoušet během vyučovacích hodin i mimo ně. Hry pro ně jak do školy, tak i na doma. Mgr. Šťastná nám navrhla nějaké hry a aktivity z praxe, které provozují na alternativní waldorfské škole. Písně, tance, jiné druhy metod k učení. Výuka bez učebnic, hravou, ale efektivní formou. A co na tento druh školy říkám já?? Proč ne! Má určitě své klady, ale i zápory, ale co je v dnešní době dokonalé, že…
Na škole, kde je Mgr. Šťastná ředitelkou se například klade důraz na harmonický vývoj dětí a nepřetěžování je zbytečnými a nevyužitelnými informacemi.
Jak ale dětem zařídit ten „dokonalý“, harmonický vývoj v dnešní době?? Ideál rodiny, jaký jsem si představovala už od malička je už dnes snad pohádka. Takový ideál, kde se o dítě starají oba rodiče stejnou mírou, neupřednostňují své profesní zájmy nad zájmy dětí, taková rodina, kde panuje atmosféra spokojenosti a harmonie vztahů. Domek se zahradou, psem a děti běhající na dvorku, dřevěné hračky a výchova na úrovni. Časy se mění… Ubírají se jiným směrem. Mnoho rodin a rodičů se přestali svým dětem věnovat. Všechny tyto faktory negativně ovlivňují celý vývoj dětí. Kontakt rodiče s dítětem vzniká už v prenatálním období a někdy mizí dřív, než vůbec začne. Jak ale současnou situaci změnit??
Na workshopu jsme dostali mnoho typů na změnu tohoto životního a rodinného stylu. Jedním z doporučených kroků byly hračky ze dřeva a přírodních materiálů, které můžeme považovat o sto procent kvalitnější než v dnešní době tak oblíbené a všudypřítomné plasty. V každém případě ve volbě mezi plastem a přírodním materiálem dnes volíme spíše nižší cenu než kvalitu. Případné následky si ale mnoho z nás už neuvědomuje. Dalším krokem k lepší situaci se může stát i hraní si venku. Žádné sezení dlouhé hodiny u počítačů, počítačových her, televize jen aby dítě nešlo vidět a „byl doma klid“. Staronové si hraní s kamínky, na pískovišti, lezení po stromech, dělání si důlků na kuličky a využívání věcí kolem sebe jak na výrobu různých produktů, tak jen na pouhý pohled. Je na každém z nás jak tyto rady dokáže využít a použít v praxi a běžném životě.
Vývoj dětí ovlivňují nejvíce faktory zvenčí. Doba, ve které vyrůstají, společnost a celková vyzrálost. Mnohdy rodiče aniž by to dělali schválně omezují dětství svých ratolestí. Pak se není čemu divit, že se děti už po vstupu do školy chovají jako dospělí. Myslí si, že jsou si rovny s učiteli. Nerespektují autority a hned je problém s jejich učení, zapadnutí do kolektivu třídy a celkového vývoje ve škole.
Dle mého názoru bych hodnotila tento workshop po mě velmi přínosný. Dověděla jsem se mnoho rad, které můžu využít i v praxi, jelikož se týkaly prioritně žáků na prvním stupni ZŠ. Určitě se ale nestavím za všemi názory řečené na semináři, ale jak si může říct asi každý z nás:“ Sto lidí, tisíc názorů!!“